ομιλος τραπεζας πειραιως

Πραγματικό ΑΕΠ (% μεταβολή)


Το α’ τρίμηνο του 2016 το πραγματικό ΑΕΠ (πρώτη εκτίμηση), σύμφωνα με τα εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία, μειώθηκε κατά -0,4% σε τριμηνιαία βάση, κοντά στην εκτίμηση μας για -0,25% QoQ μεταβολή, ενώ σε ετήσια βάση μειώθηκε κατά -1,3%. Αντίστοιχη μείωση σε τριμηνιαία και σε ετήσια βάση παρουσίασε και το ονομαστικό ΑΕΠ, υποδηλώνοντας μηδενικό αποπληθωριστή.