ομιλος τραπεζας πειραιως

Πραγματικό ΑΕΠ (ετήσια % μεταβολή, εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία)


Στην Ελλάδα το πραγματικό ΑΕΠ το β’ τρίμηνο του 2016, σημείωσε θετικό τριμηνιαίο ρυθμό μεταβολής 0,2%, υποδηλώνοντας υποχώρηση κατά -0,9% σε ετήσια βάση. Στην Ευρωζώνη το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε το β’ τρίμηνο του 2016 κατά 0,3% σε τριμηνιαία βάση, σημειώνοντας αύξηση 1,6% σε ετήσια.