ομιλος τραπεζας πειραιως

Πραγματικό ΑΕΠ (τριμηνιαίος - ετησιοποιημένος ρυθμός μεταβολής)

Το α’ τρίμηνο του 2016 αποτέλεσε μία από τις λίγες φορές που ο ρυθμός ανάπτυξης της Ευρωζώνης ξεπερνά κατά πολύ εκείνον των ΗΠΑ, καταδεικνύοντας ότι το ακολουθούμενο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ έχει επιδράσει θετικά στην οικονομική δραστηριότητα.