ομιλος τραπεζας πειραιως

Αγαπημένα

Πιστοληπτική Αξιολόγηση

Η πιστοληπτική αξιολόγηση των χωρών που μελετούμε παραμένει σε υψηλά επίπεδα σε σύγκριση με την περιφέρεια.