ομιλος τραπεζας πειραιως

Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη - Μάιος 2016


Επιτάχυνση της οικονομικής δραστηριότητας παρατηρείται στη Βουλγαρία, Κύπρο και Ρουμανία σε συνέχεια των προκαταρκτικών εκτιμήσεων του πραγματικού ΑΕΠ για το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.