ομιλος τραπεζας πειραιως

Εξέλιξη εσόδων από φόρους και κοιν. εισφορές σε Ελλάδα και Ευρωζώνη (% του ΑΕΠ)

Πηγή: Eurostat, Piraeus Bank Research

Τα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2014 διαμορφώθηκαν στο 39%, χαμηλότερα κατά σχεδόν 2,5 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών της ευρωζώνης. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ στην Ελλάδα είναι σημαντικά υψηλότερα σε σχέση με την προ κρίση εποχή αλλά αυτό οφείλεται κυρίως στη σημαντική μείωση του ΑΕΠ και όχι στη βελτίωση των εσόδων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τα φορολογικά έσοδα το 2014 στην Ελλάδα, έχουν μειωθεί κατά μέσο όρο 10% σε σχέση με την περίοδο 2006-2010.