ομιλος τραπεζας πειραιως

Ρυθμός Ανάπτυξης σε ΗΠΑ & Ευρωζώνη


Η σημαντική επιτάχυνση του ρυθμού μεγέθυνσης του πραγματικού ΑΕΠ της Ευρωζώνης και η ταυτόχρονη σημαντική επιβράδυνση στις ΗΠΑ οδήγησε σε μια από τις σπάνιες φορές που ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ευρωζώνη υπερβαίνει εκείνον των ΗΠΑ.