ομιλος τραπεζας πειραιως

Enterprise Rating System: η ρομβοειδής διάρθρωση της ελληνικής επιχειρηματικότητας


Από την εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης επιχειρήσεων – Enterprise Rating System (ERS) – σε δείγμα 3.436 επιχειρήσεων παρατηρήθηκε ότι το 2015 η δομή της ελληνικής επιχειρηματικότητας προσομοιάζει με τη μορφή ενός ρομβοειδούς σχήματος. Οι περισσότερες επιχειρήσεις είναι καλής (“b”) και μεσαίας (“c”) επίδοσης με ποσοστά 36,4% και 40,8% αντίστοιχα. Οι επιχειρήσεις που υπεραποδίδουν (“a”) είναι μόλις το 8,4% και εκείνες που υποαποδίδουν (“d”) είναι το 14,3% του δείγματός μας.


Πηγή: ICAP DATA, Piraeus Bank Research