ομιλος τραπεζας πειραιως

Enterprise Rating System: Επικαιροποίηση του συστήματος αξιολόγησης Μικρομεσαίων ΕπιχειρήσεωνΣε σύνολο δείγματος 7.896 Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, το 8,6% καταγράφει αξιοσημείωτες επιδόσεις ρευστότητας, αποδοτικότητας και φερεγγυότητας, καθώς κατατάσσεται στην υψηλότερη βαθμίδα αξιολόγησης. Αντίστοιχα στην αμέσως επόμενη βαθμίδα με θετικές αλλά λιγότερο ικανοποιητικές επιδόσεις ανήκει το 35,7% των ΜμΕ. Στην τρίτη βαθμίδα με επιδόσεις που υστερούν σημαντικά κατατάσσεται το 40,4%, ενώ στην τελευταία βαθμίδα με τις σημαντικά προβληματικές επιχειρήσεις αντιστοιχεί το 15,4% του δείγματος.

Πηγή: ICAP DATA, Piraeus Bank Research