ομιλος τραπεζας πειραιως

Ρυθμός Ανάπτυξης (Πραγματικό ΑΕΠ, ετήσιος ρυθμός μεταβολής)


Ο ρυθμός ανάπτυξης σε ΗΠΑ και Ευρωζώνη έχει συγκλίνει στο 2,3%. Tαυτόχρονα είναι εμφανής η τάση ανάκαμψης στην Ελλάδα (0,8%).