ομιλος τραπεζας πειραιως

Eυρωζώνη: Εξέλιξη και Εκτιμήσεις του Πληθωρισμού


Σε αυτήν την έκδοση αναλύονται οι πρόσφατες αποφάσεις και μακροοικονομικές εκτιμήσεις της Fed και της ΕΚΤ σε συνάρτηση με τις δικές μας εκτιμήσεις καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι ο πληθωρισμός θα αποκλίνει αρκετά από το στόχο του 2,0% το 2017 και το 2018 και κατά συνέπεια ότι οι αποδόσεις των αμερικανικών και γερμανικών ομολόγων θα αυξηθούν (σε σχέση με τα τωρινά επίπεδα) σε μικρότερο βαθμό από ότι αναμενόταν προηγουμένως (λόγω της έντονης ενίσχυσης του πληθωρισμού του α’ τριμήνου του 2017).