ομιλος τραπεζας πειραιως

Επενδυτική Στρατηγική - Παρουσίαση Γ' Τριμήνου 2017


Παρά τις χαμηλές τιμές του πληθωρισμού, οι κεντρικές τράπεζες, με πρωτεργάτες την Fed και την ΕΚΤ έχουν μπει σε μια διαδικασία ομαλοποίησής της νομισματικής πολιτικής, προσεκτική και σταδιακή μεν, αλλά αρνητική πάρα ταύτα, για τις αξίες ρίσκου. 

Στο στάδιο αυτό η κυκλική δυναμική παραμένει θετική για τις ριψοκίνδυνες αξίες σε αντίθεση με τις αποτιμήσεις. Δεδομένων των κινδύνων στο μέτωπο της ρευστότητας, οι οποίοι τώρα είναι αυξημένοι και λόγω της απουσίας ενός πιστευτού εναλλακτικού σεναρίου ανάπτυξης, δίνουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στον παράγοντα αποτιμήσεις γεγονός που βρίσκεται πίσω από την επιλογή μας για (μικρή) υπο - επενδυμένη θέση στις μετοχές αλλά και στις γεωγραφικές μας προτιμήσεις όπου διατηρούμε τις ΗΠΑ υποβαθμισμένες. 

Σε κλαδικό επίπεδο κάνουμε στροφή σε αμυντικούς και value κλάδους. Στο πλαίσιο αυτό υποβαθμίζουμε την θέση μας στον κλάδο τεχνολογίας σε υποεπενδεδυμένη και στην υγεία σε ουδέτερη και αναβαθμίζουμε τους κλάδους διαρκών αγαθών και τις τράπεζες στις ΗΠΑ. 

Στο συνάλλαγμα, αναμένουμε η περαιτέρω μείωση των spreads ΗΠΑ– Γερμανίας  και η περίοδος χάριτος που θα δώσουν οι επενδυτές στους ευρωπαίους πολιτικούς να οδηγήσει την ισοτιμία EURUSD σε περαιτέρω άνοδο με μεσοπρόθεσμο στόχο το 1,2100. Υποβαθμίζουμε τη θέση μας στον χρυσό σε αρνητική, λόγω επιδείνωσης όλων των παραμέτρων που παρακολουθούμε. Η διατήρηση των συνθηκών υπερπροσφοράς και η πιο αδύναμη τεχνική εικόνα μας ωθούν να αναθεωρήσουμε χαμηλότερα το εύρος διακύμανσης της τιμής του πετρελαίου στο 40—55δολ/βαρ.