ομιλος τραπεζας πειραιως

Επενδυτική στρατηγική 1ο τρίμηνο 2017


Είναι πιθανό να βρισκόμαστε στο τέλος μίας εποχής της κυριαρχίας της νομισματικής πολιτικής που ξεκίνησε το 1998 με τη διάσωση του LTCM. Η μετάβαση αυτή φαίνεται να αρχίζει να προεξοφλείται με αφορμή την εκλογή Τράμπ στις ΗΠΑ. Το 2017 αναμένουμε να είναι το πρώτο έτος μετάβασης σε ένα λιγότερο εξαρτώμενο από τη νομισματική πολιτική κόσμο. Η απεξάρτηση των αγορών από τις κεντρικές τράπεζες δεν θα είναι ομαλή και σε κάποιο σημείο θα δοκιμαστούν οι προσδοκίες των αγορών. Στο πλαίσιο αυτό ξεκινώντας από υποεπενδεδυμένες θέσεις θα ξεκινήσουμε με μια σταδιακή και προσεκτική αύξηση του επενδυτικού κινδύνου, καθώς από την μια πλευρά, σαν αρχή ενστερνιζόμαστε την ανάγκη για μια τέτοια δομική στροφή στην παγκόσμια οικονομία, αλλά από την άλλη ανησυχούμε ακόμα για την διαδικασία προσαρμογής των αγορών και της οικονομίας στα νέα δεδομένα.