ομιλος τραπεζας πειραιως

Επενδυτική στρατηγική 2ο τρίμηνο 2017


H διατήρηση της ανοδικής δυναμικής των μετοχικών αγορών προϋποθέτει την σχετικά γρήγορη εξαγγελία στις ΗΠΑ ενός προγράμματος που θα έχει τα χαρακτηριστικά της οικονομικής επιτάχυνσης. Στο πλαίσιο αυτό θεωρούμε ότι διανύουμε μια περίοδο όπου οι υψηλές αποτιμήσεις και η αβεβαιότητα για τη μετάβαση στο νέο κόσμο συνεχίζουν να συνηγορούν σε μια μικρή αμυντική θέση στις μετοχικές αγορές με επίκεντρο την αγορά των ΗΠΑ. Δεδομένου ότι το πρώτο τρίμηνο αυξήσαμε την έκθεση σε μετοχές, διατηρούμε για την επόμενη περίοδο την υποεπενδεδυμένη θέση. Συνεχίζουμε να αναζητούμε αξίες όπου το reflation trade δεν έχει ακόμα αποτυπωθεί επαρκώς, και στο πλαίσιο αυτό αναβαθμίζουμε περαιτέρω τη θέση στην Ευρωζώνη σε υπερεπενδεδυμένη μειώνοντας θέσεις από την μικρή κεφαλαιοποίηση στις ΗΠΑ.