ομιλος τραπεζας πειραιως

Επενδυτική Στρατηγική - Παρουσίαση Δ' Τριμήνου 2017



Παραμένουμε σε μια ευνοϊκή κυκλική συγκυρία για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η ανάπτυξη είναι θετική και σε πολλές οικονομίες επιταχυνόμενη, ενώ παράλληλα δεν παρατηρούνται πληθωριστικές πιέσεις. Το περιβάλλον αυτό συνεχίζει να συνθέτει ένα ευνοϊκό πλαίσιο για τις ριψοκίνδυνες αξίες.

Παράλληλα, όμως, οι (υψηλές) αποτιμήσεις των αξιών των ανεπτυγμένων αγορών παραμένουν στο προσκήνιο αποτελώντας πηγή κινδύνου. Οι παράγοντες αυτοί μας οδηγούν στη διατήρηση υποεπενδεδυμένης θέσης στις μετοχικές αγορές. Αναβαθμίζουμε τη θέση μας στα εμπορεύματα και στο πετρέλαιο σε θετική. Επίσης, αναβαθμίζουμε τη θέση μας στον χρυσό σε ουδέτερη, διατηρώντας όμως, μακροχρόνιες ανησυχίες.  Στα κρατικά ομόλογα, παραμένουμε υποεπενδεδυμένοι. Η ισοτιμία EURUSD παραμένει σε ανοδική τάση με κινητήριο μοχλό τη δυναμική της ευρωπαϊκής οικονομίας.