ομιλος τραπεζας πειραιως

Μοντέλο Αξιολόγησης Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων Τράπεζας Πειραιώς: Κατάταξη 2016Σκοπός της παρούσας δημοσίευσης μας είναι να παραθέσουμε τη μεθοδολογία αξιολόγησης για κάποια από τα μεγαλύτερα – κυρίως Ευρωπαϊκά – χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η αξιολόγηση μας έχει βασιστεί στη δυναμικότητα του κάθε ιδρύματος, στην ποιότητα του ισολογισμού καθώς και στην κεφαλαιακή επάρκεια.

Σύμφωνα με τη μεθοδολογία που έχουμε ακολουθήσει, καταλήγουμε  σε μία λίστα των επιλεγμένων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, ενώ στη συνέχεια κατατάσσουμε τα ιδρύματα από το καλύτερο στο χειρότερο