ομιλος τραπεζας πειραιως

Μικρομεσαία επιχειρηματικότητα: Ανάκαμψη με αργά αλλά σταθερά βήματα

Ύστερα από μια περίοδο κλυδωνισμών, ιδιαίτερα κατά τα έτη της βαθιάς ύφεσης 2011-2012, η εγχώρια μικρομεσαία επιχειρηματικότητα φαίνεται πως ανακάμπτει σε επίπεδο παρόμοιο με εκείνο προ κρίσης.

Από τη διάρθρωση των διαστάσεων, προκύπτει ότι η βελτίωση αυτή προέρχεται από τη σταθεροποίηση σε υψηλό επίπεδο της διάρθρωσης κεφαλαίων και την ενίσχυση της ρευστότητας. Ωστόσο, η διάσταση της αποδοτικότητας που είναι συνυφασμένη την κερδοφορία των επιχειρήσεων, αν και έχει βελτιωθεί σε σχέση με το 2014 δεν έχει κατορθώσει να επιτύχει τα επίπεδα του 2007. .