ομιλος τραπεζας πειραιως

Επενδυτική Στρατηγική 1o Τρίμηνο 2018


Διατηρούμε υπο-επενδεδυμένη θέση στις μετοχές, με επίκεντρο τις ΗΠΑ, λόγω αποτιμήσεων και υποβαθμίζουμε την Ιαπωνία σε ουδέτερη.


Στα κρατικά ομόλογα διατηρούμε την θέση μας ως είχε στην προηγούμενη επενδυτική στρατηγική. Τα εταιρικά ομόλογα υποβαθμίζονται όλα κατά μία θέση, με εξαίρεση τα εταιρικά ομόλογα υψηλών αποδόσεων ΗΠΑ, τα οποία όμως παραμένουν υποεπεδεδυμένα.


Αναβαθμίζουμε περαιτέρω τα εμπορεύματα, διατηρούμε το πετρέλαιο σε υπερ-επενδεδυμένη θέση, και τον χρυσό σε ουδέτερη.


Τέλος, διατηρούμε την αυξημένη θέση στα μετρητά.