ομιλος τραπεζας πειραιως

Δελτίο Οικονομικών Δεικτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη – Απρίλιος 2018


Το 2017 υπήρξε χρονιά με σημαντικές διορθώσεις στις ανισορροπίες του τραπεζικού συστήματος στις χώρες της ΝΑΕ, καθώς –με εξαίρεση την Κύπρο- τα μη-εξυπηρετούμενα δάνεια σημείωσαν μεγάλες μειώσεις.