ομιλος τραπεζας πειραιως

Αγαπημένα

Δελτίο Οικονομικών Δεικτών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη – Μάιος 2018


Η οικονομική δραστηριότητα το πρώτο τρίμηνο του έτους σημείωσε αύξηση αλλά με επιβραδυνόμενο ρυθμό σε σχέση με τα προηγούμενα τρίμηνα, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις για το πραγματικό ΑΕΠ.