ομιλος τραπεζας πειραιως

Χρυσός: Μέσο Αποθήκευσης Αξίας, Σχέση με $

Καθώς οι τιμές των εμπορευμάτων είναι εκφρασμένες σε δολάρια η πορεία του δολαρίου των ΗΠΑ έχει αρνητική θεωρητικά συσχέτιση με την τιμή του χρυσού. Επιπλέον, αναμένουμε μια ακόμα πιο σημαντικά αρνητική σχέση δολαρίου - χρυσού καθώς ο δεύτερος αποτελεί εν δυνάμει υποκατάστατο του δολαρίου ως διεθνές μέσο αποθήκευσης αξίας. Στο διάγραμμα παρατηρούμε την μακροχρόνια σχέση μεταξύ της τιμής του χρυσού και του δολαρίου των ΗΠΑ.