ομιλος τραπεζας πειραιως

Πόσο κοστίζουν οι μη-βιώσιμες επιχειρήσεις στην ελληνική οικονομία; Ευρήματα μιας άσκησης προσομοίωσης επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης

Πόσο κοστίζουν οι μη-βιώσιμες επιχειρήσεις στην ελληνική οικονομία; Ευρήματα μιας άσκησης προσομοίωσης επιχειρηματικής αναδιάρθρωσης.
Πάνω από το 16,5% του συνολικού παραγωγικού δυναμικού (ενεργητικού) του μη χρηματοοικονομικού τομέα της ελληνικής οικονομίας βρίσκεται παγιδευμένο σε μη-βιώσιμα επιχειρηματικά σχήματα. Τα αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης σύμφωνα με την οποία το σύνολο του ενεργητικού και μέρος του παθητικού των επιχειρήσεων που έχουμε χαρακτηρίσει ως μη-βιώσιμες απορροφούνται από βιώσιμες επιχειρήσεις αντίστοιχου μεγέθους καταδεικνύουν ότι, η δυνητική αύξηση της κερδοφορίας (EBITDA) και των λειτουργικών εσόδων ανέρχεται σε €2,6 δισ. και €16,7 δισ. αντίστοιχα. Οι υποχρεώσεις που μέσω της ανάληψης τους από βιώσιμες επιχειρήσεις θα μπορούσαν να επαναεξυπηρετηθούν ανέρχονται σε €15,9 δισ. Το κόστος της αναδιάρθρωσης από πλευράς απομείωσης μέρους των υποχρεώσεων που δε θα μεταβιβαστούν στις βιώσιμες επιχειρήσεις ανέρχεται σε €7,6 δισ.