ομιλος τραπεζας πειραιως

ΗΠΑ & Ευρωζώνη: Ισχυρή Ανάπτυξη για Τώρα, Προβλήματα για το Μέλλον;


Οι αγορές κρατικών ομολόγων από την ΕΚΤ (στο πλαίσιο της εφαρμογής του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης) υπερβαίνου κατά πολύ τις εκδόσεις αποτελώντας το βασικό λόγο της παραμονής των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων των χωρών της Ευρωζώνης σε σχετικά πολύ χαμηλό επίπεδο. Η μελλοντική ολοκλήρωση του προγράμματος είναι πιθανό να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων των χωρών που εμφανίζουν υψηλό χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ τους.