ομιλος τραπεζας πειραιως

Επενδυτική Στρατηγική - Παρουσίαση Δ' Τριμήνου 2018

Η οικονομία των ΗΠΑ χαρακτηρίζεται από θετική δυναμική, με τους περισσότερους πρόδρομους δείκτες να διαμορφώνονται ακόμη σε υψηλό επίπεδο. Ωστόσο, η πιθανή υιοθέτηση επιθετικής περιοριστικής νομισματικής πολιτικής από τη FED, θα μπορούσε να έχει αρνητική επίδραση στην οικονομία, καθώς τα νοικοκυριά και κάποιες επιχειρήσεις παρουσιάζουν υψηλή δανειακή μόχλευση. Η εταιρική κερδοφορία παραμένει σε υψηλά επίπεδα και οι προσδοκίες για την κερδοφορία το 2019 αν και ικανοποιητικές, περιορίζονται. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ανωτέρω, σε συνδυασμό με τις υψηλές αποτιμήσεις, διατηρούμε ουδέτερη θέση στις αμερικανικές μετοχές.

Η οικονομία της ΕΖ εκπλήσσει αρνητικά, καθώς ο ρυθμός ανάπτυξης του ΑΕΠ επιβραδύνθηκε σημαντικά το Α’ εξάμηνο του 2018 και οι πρόδρομοι δείκτες μειώνονται το τελευταίο διάστημα. Επιπλέον, ή αύξηση του πολιτικού κινδύνου και η πιθανή επιβολή εμπορικών δασμών από τις ΗΠΑ θα μπορούσαν να δημιουργήσουν σοβαρότερες αρνητικές εκπλήξεις. Οι αποτιμήσεις του EuroStoxx εμφανίζονται πιο ελκυστικές από αυτές του S&P500, τόσο σε απόλυτα όσο και σε σχετικά μεγέθη, οι δείκτες μόχλευσης διαμορφώνονται σε καλύτερα επίπεδα σε σχέση με το παρελθόν και τα περιθώρια κέρδους διευρύνθηκαν. Με βάση την εκτίμηση ότι οι κίνδυνοι αρνητικής έκπληξης στην ΕΖ είναι περισσότεροι από τις ευκαιρίες που μας παρέχουν οι ελκυστικές αποτιμήσεις, διατηρούμε την ήπια υποεπενδεδυμένη θέση.

Αναμένουμε άλλη μία αύξηση των επιτοκίων (Σεπτέμβριο) αλλά το υπόλοιπο πρόγραμμα αυξήσεων είναι πιθανό να τεθεί σε αμφιβολία. Ως αποτέλεσμα αναμένεται υποχώρηση του δολαρίου. Αν μια τέτοια εξέλιξη προκληθεί από χαμηλότερο πληθωρισμό, θα διατηρηθεί θετικό επενδυτικό κλίμα με πρωταγωνιστές τα εμπορεύματα και τις αναδυόμενες αγορές. Αν ωστόσο επέλθει ως αποτέλεσμα της χειροτέρευσης της πραγματικής ανάπτυξης τότε αναμένουμε άνοδο της μεταβλητότητας και επιδείνωση του επενδυτικού κλίματος.

Οι αναδυόμενες αγορές υστέρησαν έναντι των αναπτυγμένων για 2ο συνεχόμενο τρίμηνο. Η περιοριστική νομισματική πολιτική της FED, η ανατίμηση του δολαρίου και η απειλή εμπορικού πολέμου αποτέλεσαν τις βασικές αιτίες για τις πιέσεις στον MSCI EM($). Οι αποτιμήσεις είναι ελκυστικές ειδικά μετά τις πιέσεις που δέχτηκαν το τελευταίο διάστημα οι μετοχές στις αναδυόμενες αγορές, ενώ παράλληλα οι εκροές από Α/Κ και ETFs των αναδυόμενων αγορών έχουν περιοριστεί. Κατά συνέπεια, δεδομένης και της προσδοκίας μας για διατήρηση της παγκόσμιας ανάπτυξης, διατηρούμε την ήπια υπερεπενδεδυμένη θέση. Η πορεία του δολαρίου θα αποτελέσει σημαντικό παράγοντα στην διατήρηση της θέσης αυτής.

Στα κρατικά ομόλογα διατηρούμε την ήπια υποεπενδεδυμένη θέση στις ΗΠΑ, υποεπενδεδυμένη στην Ευρωζώνη και ουδέτερη στις αναδυόμενες αγορές. Παραμένουμε πιο συγκρατημένοι από την FED για την αύξηση των επιτοκίων δεδομένης της υψηλής μόχλευσης στις ΗΠΑ. Στην Ευρωζώνη εκτιμούμε ότι η απόδοση σε δωδεκάμηνο ορίζοντα θα διαμορφώνεται κοντά στο 0.80%. Με βάση το βασικό μας σενάριο, σύμφωνα με το οποίο θα είναι λιγότερες οι αυξήσεις των επιτοκίων από την FED από ότι η ίδια υποδεικνύει και επειδή αναμένεται αποδυνάμωση του δολαρίου, διατηρούμε ουδέτερη θέση στα κρατικά ομόλογα των αναδυόμενων αγορών. Οι θέσεις μας στα εταιρικά ομόλογα παραμένουν ως είχαν το προηγούμενο τρίμηνο, δηλαδή ήπια υποεπενδεδυμένη στα επενδυτικής διαβάθμισης ΕΖ και τα υψηλής απόδοσης ΗΠΑ, υποεπενδεδυμένη στα υψηλής απόδοσης ΕΖ και ουδέτερη στα επενδυτικής διαβάθμισης των ΗΠΑ.

Στα εμπορεύματα η θέση μας παραμένει ήπια υπερεπενδεδυμένη, στον χρυσό ήπια υποεπενδεδυμένη και στο πετρέλαιο ουδέτερη. Και εδώ, η πορεία του δολαρίου θα αποτελέσει καθοριστικό παράγοντα.