ομιλος τραπεζας πειραιως

Επενδυτική Στρατηγική - Παρουσίαση Α' Τριμήνου 2019

Tα οικονομικά στοιχεία συνεχίζουν να υποστηρίζουν το σενάριο της διατήρησης μιας ικανοποιητικής παγκόσμιας ανάπτυξης και για το 2019 με κύριο χαρακτηριστικό την επιστροφή στις μακροχρόνιες τάσεις. Στο στάδιο αυτό η πιθανότητα για μια ύφεση το 2019 ή και στην αρχή του 2020 παραμένει μικρή, ή έστω προ εξοφλημένη σε ένα μεγάλο βαθμό στα χαμηλά των μετοχικών αγορών και των αποδόσεων των κρατικών ομολόγων του Δεκεμβρίου του 2018. Βασικός παράγοντας που θα κρίνει την επενδυτική αλλά και την γενικότερα οικονομική εμπιστοσύνη το 2019 είναι η νομισματική πολιτική της FED.

Tο βασικό μας σενάριο συνεχίζει να συνηγορεί σε μια χαλαρότερη νομισματική πολιτική. Δηλαδή περαιτέρω μετατόπιση της FED προς το ηπιότερο, από 2 αυξήσεις το 2019 και 1 το 2020 σε μόνο μια το 2019. Ένας παράγοντας ανησυχίας είναι η επιβράδυνση της οικονομίας της Κίνας, καθώς και οι πιθανές συνέπειες από τον εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ. Για την Κίνα, οι αναλυτές αναμένουν το 2019 επιβράδυνση της ανάπτυξης στο 6,2%, με την τάση να συνηγορεί πλέον, σύμφωνα και με τις εκτιμήσεις μας, σε πιθανή αρνητική έκπληξη. Ο συνδυασμός της αποδυναμούμενης κινεζικής οικονομίας και μεταβλητότητας στις αμερικανικές χρηματαγορές αυξάνει την πιθανότητα εξεύρεσης μιας λύσης στο θέμα του εμπορικού πολέμου.

Με μια ηπιότερη FED και με μια πιθανή λύση στο θέμα του εμπορικού πολέμου δυο από τους βασικούς παράγοντες ανησυχίας των αγορών θα εκλείψουν γεγονός που αναμένεται να οδηγήσει σε μια βελτίωση του επενδυτικού κλίματος και το 2019 να είναι συνολικά θετικό για τις μετοχικές αγορές και τα εμπορεύματα και ουδέτερο για τις ομολογιακές. Όμως πιθανά το μεγαλύτερο μέρος της προσδοκώμενης ανόδου για φέτος να έχει πραγματοποιηθεί ήδη.

Συνολικά αναμένουμε διακύμανση των μετοχικών αγορών εντός εύρους. Οι εξελίξεις αυτές θα συνηγορούσαν σε μια σημαντική αποδυνάμωση του δολαρίου. Σε σχέση με το ευρώ όμως, στην Ευρώπη οι εμμένουσες αρνητικές εκπλήξεις και οι πολιτικές εξελίξεις, συνεχίζουν να συντηρούν μια «μη κανονική» ζήτηση για δολάρια. Το περιβάλλον αυτό αναμένεται να είναι υποστηρικτικό για την τιμή του χρυσού.

Στο στάδιο αυτό παραμένουμε ήπια αρνητικοί στις μετοχικές αγορές, διατηρώντας, την προτίμηση μας στις αναδυόμενες αγορές. Παράλληλα αναβαθμίζουμε την άποψη μας για τα ομόλογα των ΗΠΑ σε ουδέτερη, από ήπια αρνητική, κυρίως με αύξηση των εταιρικών ομολόγων επενδυτικής διαβάθμισης. Τα προβλήματα της Κίνας εμπεριέχουν κινδύνους για τα εμπορεύματα και τις αναδυόμενες αγορές, για τα οποία όμως, σε αυτή την φάση, η θέση μας είναι ήπια θετική. Αναβαθμίζουμε την άποψη μας για τον χρυσό σε ουδέτερη .