ομιλος τραπεζας πειραιως

Επενδυτική Στρατηγική - Παρουσίαση Δ' Τριμήνου

Το τελευταίο διάστημα οι οικονομίες βιώνουν μία περίοδο εξασθένησης της μεταποιητικής δραστηριότητας παγκοσμίως. Δεν είναι ακόμα σαφές αν έρχεται μία περίοδος ήπιας ύφεσης στο πλαίσιο του υφιστάμενου κύκλου ή αν πρόκειται για το τέλος του τρέχοντος οικονομικού κύκλου. Εκτιμούμε ότι οι ανεπτυγμένες οικονομίες μπορούν να αντέξουν το σοκ από την επιβράδυνση των αναδυομένων, ενώ μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής για να τονώσουν τις οικονομίες τους.

Την ίδια περίοδο ο ρυθμός αύξησης της κερδοφορίας των επιχειρήσεων στις ΗΠΑ επιβραδύνεται. Οι προβλέψεις για το τρίτο τρίμηνο του έτους δείχνουν πτώση της κερδοφορίας για πρώτη φορά από το 2009. Ωστόσο, με εξαίρεση τον κλάδο ενέργειας, η κερδοφορία του S&P500 αναμένεται να αυξηθεί. Σε όρους αποτιμήσεων, οι μετοχές δεν φαίνονται ιδιαίτερα ελκυστικές. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον οι αποδόσεις των επενδύσεων ρίσκου θα είναι μικρότερες, η μεταβλητότητα υψηλότερη και η διασπορά των χαρτοφυλακίων δυσκολότερη. Συνεχίζουμε να θεωρούμε ότι ένας συνετός επενδυτής πρέπει να διατηρεί αυξημένη ρευστότητα σε ένα διεθνές χαρτοφυλάκιο και να δέχεται την προοπτική χαμηλότερων αποδόσεων βραχυπρόθεσμα ώστε να πετύχει υψηλότερες αποδόσεις μεσοπρόθεσμα.