ομιλος τραπεζας πειραιως

Επενδυτική Στρατηγική - Παρουσίαση 1ο Τρίμηνο 2016

Από το 2010 μέχρι το 2014, η συνταγή για την επίτευξη αποδόσεων στις διεθνείς αγορές ήταν απλή. Αρκούσε να ήσουν επενδεδυμένος. Ωστόσο, το 2015 κάτι άλλαξε και η στρατηγική αυτή δεν απέφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Το τέλος της “σούπερ” χαλαρής νομισματικής πολιτικής και η απρόσμενη στροφή στη μεταρρυθμιστική πολιτική της Κίνας, σε συνδυασμό με την κατάρρευση των τιμών του πετρελαίου είναι οι βασικές αλλαγές που σηματοδοτούν μία νέα περίοδο που θα χαρακτηρίζεται από χαμηλές αποδόσεις, μεγάλες διακυμάνσεις και σημαντικές διαφοροποιήσεις σε επίπεδο αγορών.

Σε αυτό το επενδυτικό περιβάλλον πιστεύουμε ότι οι επενδυτές θα πρέπει να αναλάβουν χαμηλό ρίσκο αγοράς (beta) και να συνεχίσουν να διακρατούν υποεπενδεδυμένες θέσεις σε μετοχές και ομόλογα και σημαντική έκθεση σε ρευστά διαθέσιμα. Η επίτευξη αποδόσεων φέτος θα γίνει μέσω στρατηγικών σχετικής αξίας με στόχο την επίτευξη alpha.