ομιλος τραπεζας πειραιως

Επενδυτική Στρατηγική - Παρουσίαση 2ο Τρίμηνο 2016

Το επενδυτικό περιβάλλον παραμένει ευάλωτο σε πτωτικά ρίσκα και οι αποτιμήσεις δεν είναι ελκυστικές, γι’ αυτό επιλέγουμε να μην κυνηγήσουμε τις αγορές υψηλότερα και διακρατούμε χαμηλό ρίσκο αγοράς. Η ρευστότητα θα παραμείνει σε αφθονία στις διεθνείς αγορές, ωστόσο οι θετικές επιπτώσεις της είναι οριακές και φθίνουσες πλέον. Διατηρούμε υποεπενδεδυμένη θέση στις μετοχές και προτιμούμε την έκθεση σε εταιρικά ομόλογα. Καθώς δεν μπορούμε να πετύχουμε επαρκή διαφοροποίηση μόνο διά μέσου της διασποράς επενδύσεων, διατηρούμε την υπερεπενδεδυμένη θέση σε μετρητά, ώστε να προστατευθούμε από την αυξημένη μεταβλητότητα. Αναμένουμε το δολάριο να παραμείνει καθοριστικός παράγοντας για τις αποδόσεις των διαφόρων κατηγοριών επένδυσης.

Στις επιμέρους αγορές, αναβαθμίζουμε τις μετοχές ΗΠΑ σε ουδέτερη θέση καθώς η αμερικανική οικονομία βρίσκεται σε καλύτερη δυναμική έναντι των υπολοίπων ανεπτυγμένων αγορών. Υποβαθμίζουμε την Ιαπωνία από υπερεπενδεδυμένη σε ουδέτερη λόγω του ισχυρότερου γεν και της επιδείνωσης της Ιαπωνικής οικονομίας. Διατηρούμε ουδέτερη θέση στις μετοχές Ευρωζώνης λόγω της ανάληψης μη συμβατικών μέτρων νομισματικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ. Διατηρούμε την ουδέτερη θέση και στις αναδυόμενες οικονομίες, καθώς ευνοούνται από τη σταθεροποίηση των τιμών των εμπορευμάτων και του δολαρίου.

Στις ομολογιακές επενδύσεις αναβαθμίζουμε τη θέση στα εταιρικά ομόλογα επενδυτικής διαβάθμισης από ουδέτερη σε υπερεπενδεδυμένη, με προτίμηση στις εκδόσεις σε ευρώ. Αναβαθμίζουμε, επίσης, τη θέση στα ομόλογα αναδυομένων αγορών από υποεπενδεδυμένη σε ουδέτερη για να εκμεταλλευτούμε τη σταθεροποίηση του δολαρίου. Διατηρούμε υποεπενδεδυμένη θέση στα ομόλογα υψηλών αποδόσεων και τα κρατικά ομόλογα ΗΠΑ και Γερμανίας, ενώ διακρατούμε τις θέσεις στα ομόλογα χωρών της περιφέρειας της Ευρωζώνης.

Στο συνάλλαγμα διατηρούμε τη θέση μας Υπέρ του δολαρίου καθώς θεωρούμε ότι τα ρίσκα για το ευρώ παραμένουν αυξημένα. Αναθεωρούμε τη θέση μας στο USDJPY υπέρ του γεν και διατηρούμε την ουδέτερη θέση στην ισοτιμία EURGBP μέχρι να διαφανεί η προοπτική της έκβασης του δημοψηφίσματος στη Μ. Βρετανία. Στα εμπορεύματα αναβαθμίζουμε τη θέση μας σε ουδέτερη στο πετρέλαιο και στον χρυσό.