ομιλος τραπεζας πειραιως

Επενδυτική Στρατηγική - Παρουσίαση 4ο Τρίμηνο 2016

Οι αγορές εξαρτώνται από τις κεντρικές τράπεζες περισσότερο από κάθε άλλη στιγμή στην πρόσφατη ιστορία. Οι επεκτατικές νομισματικές πολιτικές, που συντηρούν το ράλι στις επενδύσεις και διατηρούν χαμηλά τη μεταβλητότητα φαίνεται ότι πλησιάζουν τα όρια της αποτελεσματικότητας τους – το αναγνωρίζουν άλλωστε και οι ίδιες οι κεντρικές τράπεζες - και άρα πρέπει να περιμένουμε αυξημένη μεταβλητότητα τόσο σε οικονομικό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο αγορών.

Η παγκόσμια οικονομία θα παραμείνει σε φάση ασθενούς ανάπτυξης παρά τα ιστορικά χαμηλά επιτόκια και την άπλετη ρευστότητα. Μόνο με την ανάληψη μέτρων επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής, με αύξηση της παραγωγικότητας και με διαρθρωτικές αλλαγές στις αγορές εργασίας θα επιτευχθούν υψηλότεροι και διατηρήσιμοι ρυθμοί ανάπτυξης παγκοσμίως και επιτάχυνση του πληθωρισμού. Το 2017 θα μπορούσε να είναι έτος επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής στις ΗΠΑ και αλλού, γεγονός που θα αποτελούσε θετικό καταλύτη για τις αγορές.

Στο σκέλος της μικροοικονομίας, η αύξηση της μόχλευσης των επιχειρήσεων μας προβληματίζει καθώς δεν κατευθύνεται σε επενδύσεις αλλά σε επαναγορές μετοχών και μερίσματα. Ενδεχόμενη αύξηση του κόστους δανεισμού θα επηρεάσει την κερδοφορία των επιχειρήσεων η οποία αναμένουμε να ανακάμψει υποτονικά από την ύφεση των προηγούμενων τεσσάρων τριμήνων.
Στα τρέχοντα επίπεδα οι αποτιμήσεις των μετοχών είναι ευάλωτες καθώς προεξοφλούν ισχυρή ανάκαμψη της κερδοφορίας και συνάδουν με χαμηλά επιτόκια και χαμηλό πληθωρισμό.
Διατηρούμε υποεπενδεδυμένη θέση στις μετοχές και προτιμούμε την έκθεση σε εταιρικά ομόλογα, διακρατώντας αυξημένη έκθεση σε μετρητά, ώστε να προστατευθούμε από την αύξηση της μεταβλητότητας. Αντισταθμίζουμε την αμυντική μας στάση επενδύοντας ευκαιριακά σε επιμέρους αγορές υψηλού beta για τις οποίες είμαστε θετικοί.
Στο πλαίσιο αυτό είμαστε υπερεπενδεδυμένοι στις μετοχές αναδυομένων αγορών, στη μικρή κεφαλαιοποίηση στις ΗΠΑ και στους κλάδους Τεχνολογίας και Υγείας.
Είμαστε υποεπενδεδυμένοι στην Ευρωζώνη , λόγω των αυξημένων οικονομικών και πολιτικών κινδύνων, ενώ και το τραπεζικό σύστημα εμφανίζεται ευάλωτο σε εξωγενή σοκ.
Στις ομολογιακές επενδύσεις προτιμούμε τα εταιρικά ομόλογα επενδυτικής διαβάθμισης και τα ομόλογα αναδυομένων αγορών, ενώ παραμένουμε υποεπενδεδυμένοι στα ομόλογα υψηλών αποδόσεων και στα κρατικά ομόλογα ΗΠΑ και Γερμανίας.

Στο συνάλλαγμα βραχυπρόθεσμα εκτιμούμε ότι η ισοτιμία EURUSD θα παραμείνει σε εύρος, καθώς τα ρίσκα είναι μοιρασμένα, ωστόσο μεσοπρόθεσμα είμαστε υπέρ του USD. Αναθεωρούμε τη θέση μας στο USDJPY από ουδέτερη σε υπέρ του USD με στόχο το 110 και εκμεταλλευόμαστε περαιτέρω άνοδο στην ισοτιμία EURGBP για αγορές GBP. Στα εμπορεύματα υποβαθμίζουμε τη θέση μας στο χρυσό σε ουδέτερη λόγω των μεγάλων κερδοσκοπικών θέσεων και του ότι δεν έχει ενσωματώσει την άνοδο του δολαρίου, ενώ διατηρούμε την ουδέτερη θέση στο πετρέλαιο, αναγνωρίζουμε ωστόσο ότι τα ρίσκα είναι ανοδικά για την τιμή.