ομιλος τραπεζας πειραιως

Επενδυτική Στρατηγική - Παρουσίαση A' Τριμήνου 2017

Στην αρχή του 2016 λίγοι θα είχαν προβλέψει ότι το τέλος του έτους θα έβρισκε τον Ντόναλντ Τραμπ πρόεδρο των ΗΠΑ και ότι το Η.Β. θα είχε μπει σε τροχιά εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακόμα λιγότεροι θα προέβλεπαν ότι στον απόηχο των γεγονότων αυτών ο S&P500 θα κατέρριπτε διαδοχικά ιστορικά υψηλά και θα έκλεινε το έτος με άνοδο 9%, ο Eurostoxx θα κατέγραφε άνοδο 21% από το Brexit με πρωταγωνιστή τον τραπεζικό κλάδο (+60%) ενώ τα ασφαλή καταφύγια (χρυσός και κρατικά ομόλογα ΗΠΑ) θα δέχονταν σημαντικές πιέσεις.

Είναι πιθανό να βρισκόμαστε στο τέλος μίας εποχής της κυριαρχίας της νομισματικής πολιτικής που ξεκίνησε το 1998 με τη διάσωση του LTCM. Η μετάβαση αυτή φαίνεται να αρχίζει να προεξοφλείται με αφορμή την εκλογή Τραμπ στις ΗΠΑ.

Το 2017 αναμένουμε να είναι το πρώτο έτος μετάβασης σε ένα λιγότερο εξαρτώμενο από τη νομισματική πολιτική κόσμο. Η απεξάρτηση των αγορών από τις κεντρικές τράπεζες δεν θα είναι ομαλή και σε κάποιο σημείο θα δοκιμαστούν οι προσδοκίες των αγορών.

Οι προσδοκίες που απορρέουν από τη δημοσιονομική τόνωση που αναμένεται να υιοθετηθεί από τη νέα αμερικανική κυβέρνηση σε συνδυασμό με τη μετάβαση της Fed στην «κανονική» νομισματική πολιτική και τη συνέχιση της πολιτικής της ποσοτικής χαλάρωσης από την ΕΚΤ και την BoJ εκτιμάται ότι θα διαμορφώσουν σε μεγάλο βαθμό το διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Όμως, η ενδεχόμενη επιβολή εμπορικών περιορισμών από τη νέα αμερικανική κυβέρνηση και ο αυξανόμενος πολιτικός κίνδυνος στην Ε.Ε. στο πλαίσιο της πολιτικής του απομονωτισμού αποτελούν σημαντική απειλή.

Η αναμενόμενη αύξηση του ονομαστικού ΑΕΠ στις ΗΠΑ στο 4,3% το 2017 από 2,7% το 2016 και η ανάκαμψη της εταιρικής κερδοφορίας αναμένεται να ευνοήσουν τις μετοχές ενώ η προοπτική λήψης μέτρων δημοσιονομικής επέκτασης δημιουργεί θετικούς καταλύτες.

Ωστόσο, οι αποτιμήσεις στις αναπτυγμένες αγορές είναι ακριβές, με τον S&P500 να διαπραγματεύεται 2 τυπικές αποκλίσεις υψηλότερα του μέσου όρου 10ετίας σε όρους Last12m P/E και Last12m P/BV. Η Ιαπωνία και οι αναδυόμενες αγορές εμφανίζονται να είναι πιο ελκυστικές σε επίπεδο αποτιμήσεων.

Στο πλαίσιο αυτό ξεκινώντας από υποεπενδεδυμένες θέσεις θα προχωρήσουμε με μια σταδιακή και προσεκτική αύξηση του επενδυτικού κινδύνου, καθώς από την μια πλευρά, σαν αρχή ενστερνιζόμαστε την ανάγκη για μια τέτοια δομική στροφή στην παγκόσμια οικονομία, αλλά από την άλλη ανησυχούμε ακόμα για την διαδικασία προσαρμογής των αγορών και της οικονομίας στα νέα δεδομένα.