ομιλος τραπεζας πειραιως

Επενδυτική Στρατηγική - Παρουσίαση Γ' Τριμήνου 2017

Το 2017 θα μπορούσε να ήταν η χρονιά που θα αυξανόταν ο πληθωρισμός. Η αμερικανική οικονομία αναπτύσσεται για 8ο συνεχόμενο έτος και η οικονομία της Ευρωζώνης επιταχύνεται, η ανεργία μειώνεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, η μεταποίηση ανακάμπτει, οι τιμές του πετρελαίου έχουν ευνοϊκή βάση σύγκρισης και τα εταιρικά κέρδη εκτινάσσονται δημιουργώντας προσδοκίες για αύξηση των μισθών.

Ωστόσο, ο πληθωρισμός, καθώς και οι προσδοκίες για τη μελλοντική πορεία των τιμών, συνεχώς απογοητεύουν. Το αποτέλεσμα αυτού το είδαμε το Β’ τρίμηνο να αποτυπώνεται στο δολάριο, το οποίο κατέγραψε την χειρότερη τριμηνιαία επίδοση από το 3ο τρίμηνο του 2010 (δείκτης δολαρίου DXY -4,71%). Από την άλλη, η εξέλιξη αυτή ευνοεί τις αξίες αναδυομένων αγορών, οι οποίες διεύρυναν την υπεραπόδοση έναντι των αναπτυγμένων.

Παρά τις χαμηλές τιμές του πληθωρισμού, οι κεντρικές τράπεζες, με πρωτεργάτες την Fed και την ΕΚΤ, έχουν μπει σε μια διαδικασία ομαλοποίησής της νομισματικής πολιτικής, προσεκτική και σταδιακή μεν, αλλά αρνητική πάρα ταύτα, για τις αξίες ρίσκου.

Στο στάδιο αυτό η κυκλική δυναμική παραμένει θετική για τις ριψοκίνδυνες αξίες σε αντίθεση με τις αποτιμήσεις. Δεδομένων των κινδύνων στο μέτωπο της ρευστότητας, οι οποίοι τώρα είναι αυξημένοι και λόγω της απουσίας ενός πιστευτού εναλλακτικού σεναρίου ανάπτυξης, δίνουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στον παράγοντα αποτιμήσεις γεγονός που βρίσκεται πίσω από την επιλογή μας για (μικρή) υποεπενδεδυμένη θέση στις μετοχές, αλλά και στις γεωγραφικές μας προτιμήσεις όπου διατηρούμε τις ΗΠΑ υποβαθμισμένες.

Σε κλαδικό επίπεδο κάνουμε στροφή σε αμυντικούς και value κλάδους. Στο πλαίσιο αυτό υποβαθμίζουμε τη θέση μας στον κλάδο τεχνολογίας σε υποεπενδεδυμένη και στην υγεία σε ουδέτερη και αναβαθμίζουμε τους κλάδους διαρκών αγαθών και τις τράπεζες στις ΗΠΑ.

Η φάση του οικονομικού κύκλου που διανύουμε και η διατήρηση της μεταβλητότητας σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα δικαιολογεί εν μέρει τις θετικές αποδόσεις και τα χαμηλά spreads των εταιρικών ομολόγων, ωστόσο η αύξηση της μόχλευσης και η επιμήκυνση των λήξεων των νέων εκδόσεων δημιουργούν προβληματισμό σε περιβάλλον αύξησης των επιτοκίων.

Στο συνάλλαγμα, αναμένουμε η περαιτέρω μείωση των spreads ΗΠΑ– Γερμανίας και η περίοδος χάριτος που θα δώσουν οι επενδυτές στους ευρωπαίους πολιτικούς να οδηγήσει την ισοτιμία EURUSD σε περαιτέρω άνοδο με μεσοπρόθεσμο στόχο το 1,2100. Υποβαθμίζουμε τη θέση μας στον χρυσό σε αρνητική, λόγω επιδείνωσης όλων των παραμέτρων που παρακολουθούμε. Η διατήρηση των συνθηκών υπερπροσφοράς και η πιο αδύναμη τεχνική εικόνα μας ωθούν να αναθεωρήσουμε χαμηλότερα το εύρος διακύμανσης της τιμής του πετρελαίου στο 40-55δολ/βαρ.