ομιλος τραπεζας πειραιως

Επενδυτική Στρατηγική - Παρουσίαση Δ' Τριμήνου 2017

Παραμένουμε σε μια ευνοϊκή κυκλική συγκυρία για το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Η ανάπτυξη είναι θετική και σε πολλές οικονομίες επιταχυνόμενη, ενώ παράλληλα δεν παρατηρούνται πληθωριστικές πιέσεις. Το περιβάλλον αυτό συνεχίζει να συνθέτει ένα ευνοϊκό πλαίσιο για τις ριψοκίνδυνες αξίες.

Αναμένουμε επιτάχυνση στην ανάπτυξη και τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ, ο οποίος παραμένει ασυνήθιστα χαμηλός. Η ανοδική αυτή τάση θα έχει περισσότερο τον χαρακτήρα της ομαλοποίησης μιας παροδικής επιβράδυνσης και όχι την αρχή της επιστροφής σε μακροχρόνιες τάσεις δυνατής ανάπτυξης και πληθωρισμού. Παράλληλα, αναμένουμε ότι η Ευρωζώνη θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σχετικά δυνατούς ρυθμούς, με κινητήριο δύναμη την εσωτερική ζήτηση, ενώ το τελευταίο τρίμηνο η κυκλική εικόνα της παγκόσμιας οικονομίας έχει επιπλέον ενισχυθεί από θετικά στοιχεία για την ανάπτυξη της Κίνας και των λοιπών αναδυομένων οικονομιών. Το περιβάλλον αυτό συνηγορεί σε συνέχιση της υποτίμησης του δολαρίου των ΗΠΑ.

Παράλληλα, όμως, οι (υψηλές) αποτιμήσεις των αξιών των ανεπτυγμένων αγορών παραμένουν στο προσκήνιο αποτελώντας πηγή κινδύνου, καθώς συνεχίζουμε να ζούμε σε ένα περιβάλλον υψηλής μόχλευσης και χαμηλής παραγωγικότητας, ενώ οι κεντρικές τράπεζες έχουν αρχίσει να προβαίνουν σε έναν, προσεκτικό και σταδιακό, αλλά αρνητικό πάρα ταύτα, περιορισμό της νομισματικής στήριξης.

Οι παράγοντες αυτοί μας οδηγούν στη διατήρηση υποεπενδεδυμένης θέσης στις μετοχικές αγορές. Ωστόσο, επιδιώκουμε την επίτευξη alpha στα χαρτοφυλάκια μας μέσω α) επιμέρους κλαδικών (τραπεζικός κλάδος και ενέργεια στις ΗΠΑ) και γεωγραφικών τοποθετήσεων (υπερεπένδυση στις αναδυόμενες αγορές και την Κίνα, Ευρώπη και Ιαπωνία έναντι ΗΠΑ) και β) αυξάνοντας τον επενδυτικό κίνδυνο στα χαρτοφυλάκια αναβαθμίζοντας τη θέση μας στα εμπορεύματα και στο πετρέλαιο σε θετική. Επίσης, αναβαθμίζουμε τη θέση μας στον χρυσό σε ουδέτερη, διατηρώντας όμως, μακροχρόνιες ανησυχίες.

Στα κρατικά ομόλογα, παραμένουμε υποεπενδεδυμένοι. Τα ευρωπαϊκά παραμένουν πολύ ακριβά έναντι των αμερικανικών, κυρίως λόγω της διατήρησης της επεκτατικής πολιτικής εκ μέρους της ΕΚΤ. Διατηρούμε ουδέτερη θέση για τα κρατικά ομόλογα των αναδυομένων αγορών, καθώς η υπερβάλλουσα απόδοση που προσφέρουν (carry) παραμένει ελκυστική σε σχέση με τις υπόλοιπες κατηγορίες σταθερού εισοδήματος και σε σχέση με τον αναλαμβανόμενο κίνδυνο. Στα εταιρικά ομόλογα επενδυτικής διαβάθμισης οι αποτιμήσεις είναι ακριβές αν λάβουμε υπόψη το spread ανά μονάδα effective duration, συνεπώς διατηρούμε ουδέτερη θέση, προτιμώντας τις εκδόσεις των εταιρειών ΗΠΑ.

Η ισοτιμία EURUSD παραμένει σε ανοδική τάση με κινητήριο μοχλό τη δυναμική της ευρωπαϊκής οικονομίας. Όμως, η ανοδική του κίνηση πάνω από την περιοχή του 1,20 θεωρείται υψηλότερου κινδύνου, καθώς εκεί πολλοί από τους θετικούς για το ευρωπαϊκό νόμισμα παράγοντες αρχίζουν να αποτιμώνται επαρκώς. Αναμένουμε διατήρηση της ανοδικής τάσης του EURUSD με αναμενόμενη ζώνη διακύμανσης την 1,1450-1,2600.