ομιλος τραπεζας πειραιως

Μεθοδολογία Αξιολόγησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Τρίτων

Ένα από τα βασικά προϊόντα που περιλαμβάνονται στα Πρότυπα Χαρτοφυλάκια της Τράπεζας Πειραιώς είναι τα Αμοιβαία Κεφάλαια των μεγαλύτερων διαχειριστών κεφαλαίου παγκοσμίως, όπως Goldman Sachs, Pimco, Franklin Templeton, Blackrock, JPMorgan, και πολλοί άλλοι.

Δεδομένου ότι ο αριθμός των εγγεγραμμένων Αμοιβαίων Κεφαλαίων ξεπερνά τα 1.200, χρειάζεται να επιλέξουμε τα καλύτερα Αμοιβαία Κεφάλαια.

Ποιο είναι το καλύτερο Αμοιβαίο Κεφάλαιο; Αυτό που προσφέρει την υψηλότερη απόδοση με τον χαμηλότερο αναλαμβανόμενο κίνδυνο.

Για αυτό τον σκοπό, χρησιμοποιούμε το Μοντέλο Αξιολόγησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων που αποτελείται από ποσοτική και ποιοτική ανάλυση. Υπογραμμίζουμε ότι η Οικονομική Ανάλυση & Επενδυτική Στρατηγική της Τράπεζας Πειραιώς έχει λάβει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015 για το Σχεδιασμό Μοντέλων Αξιολόγησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων.

Η παρούσα μελέτη περιγράφει με σαφήνεια το Μοντέλο Αξιολόγησης Αμοιβαίων Κεφαλαίων, το οποίο συστηματικά τα τελευταία 10 χρόνια κατατάσσει στην κορυφή τα καλύτερα Αμοιβαία Κεφάλαια.