ομιλος τραπεζας πειραιως

Επενδυτική Στρατηγική - Παρουσίαση Α' Τριμήνου 2018

Τα βασικά χαρακτηριστικά της ευνοϊκής κυκλικής συγκυρίας που έχουμε επισημάνει (υψηλή ανάπτυξη, χαμηλός πληθωρισμός και υψηλή ρευστότητα) συνεχίζουν να ισχύουν. Παράλληλα όμως αρχίζουν να διαφαίνονται σημάδια τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν, σε αύξηση της αβεβαιότητας με άνοδο των κλυδωνισμών.

Η οικονομική ανάπτυξη έχει πλέον σταθεροποιηθεί και εκτός των ΗΠΑ και επιταχύνεται ενώ οι βασικές κεντρικές τράπεζες, ακολουθώντας το παράδειγμα της FED αναμένεται να αρχίσουν να εξαγγέλλουν περιορισμούς στις πολιτικές παροχής υπερβάλλουσας ρευστότητας (QE). Οι περιορισμοί αυτοί αναμένεται να είναι σταδιακοί και προσεκτικοί καθώς στην ουσία η παγκόσμια οικονομία τώρα εξέρχεται από το σοκ της μεγάλης ύφεσης του 2009.

Αποτέλεσμα των εξελίξεων αυτών είναι η συνέχιση, ίσως επιτάχυνση, της διολίσθησης του δολαρίου των ΗΠΑ. Σε πρώτη φάση η διολίσθηση αυτή θα μπορούσε να συνεχίσει να στηρίζει τις αγορές (μετοχές και κυρίως τα εμπορεύματα) ενώ παράλληλα να προφέρει ενίσχυση στον αμερικανικό μεταποιητικό τομέα και την κερδοφορία των επιχειρήσεων στις ΗΠΑ. Στην διολίσθηση αυτή, όμως, βρίσκονται και οι «σπόροι» της μελλοντικής αβεβαιότητας. Μια πιθανή σημαντική άνοδος των εμπορευμάτων θα μπορούσε να οδηγήσει σε πληθωριστικές πιέσεις, αρχικά στις ΗΠΑ, οι οποίες θα οδηγούσαν την FED σε έναν εντονότερο ρυθμό αύξησης των επιτοκίων και περιορισμό της ρευστότητας.

Για το μεγαλύτερο μέρος του 2018, όσο οι οικονομικοί δείκτες θα συνηγορούν σε χαμηλή πιθανότητα ύφεσης για το 2019, το επενδυτικό κλίμα αναμένεται να παραμείνει θετικό. Από ένα σημείο και πέρα, όμως, μια περαιτέρω άνοδος των αποδόσεων των μακροχρόνιων ομολόγων (κυρίως στις ΗΠΑ), παράλληλα με μια πιθανή άνοδο των εμπορευμάτων θα μπορούσε να συμβάλει σε μια διατήρηση των παρατηρούμενων εξάρσεων της μεταβλητότητας καθώς οι αγορές αρχίζουν να προεξοφλούν μια επιδείνωση της σχέσης ανάπτυξης/πληθωρισμού. Έτσι, τελικά μέσα στο 2018 θα αναμέναμε συνέχιση της ανοδικής τάσης των ριψοκίνδυνων αξιών, αλλά με αυξημένη μεταβλητότητα. Το περιβάλλον αυτό συνεχίζει να συνηγορεί σε προσπάθεια εξεύρεσης «αξίας» και αποφυγής υπερτιμημένων αγορών.

Στο περιβάλλον αυτό διατηρούμε μια υπο-επενδυμενη θέση στις μετοχικές αγορές, με έμφαση στην ακριβή αγορά των ΗΠΑ. Παράλληλα, η αρνητική μας άποψη για το δολάριο των ΗΠΑ διατηρείται όπως και η θετική μας για τα εμπορεύματα. Μειώνουμε περαιτέρω την έκθεση μας στις ομολογιακές αγορές με υποβάθμιση των ευρωπαϊκών εταιρικών ομολόγων, καθώς αναμένουμε παράλληλη αύξηση των ευρωπαϊκών ομολογιακών αποδόσεων και των εταιρικών spreads. Ταυτόχρονα, αυξάνουμε περαιτέρω την έκθεση μας στα εμπορεύματα.