ομιλος τραπεζας πειραιως

Οικονομικές Εξελίξεις της ΝΑ Ευρώπης- 1ο 15ημερο Φεβρουαρίου

Οι σπουδαιότερες οικονομικές εξελίξεις ανά χώρα το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Αλβανία: Το μη εποχικά εξομαλυμένο πραγματικό ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο το 2011 αυξήθηκε με μεγαλύτερη ένταση κατά 2,6% ετησίως από 0,9% το δεύτερο τρίμηνο και 3,6% το αντίστοιχο τρίμηνο το 2010. Ο τομέας του εμπορίου, των ξενοδοχείων και εστιατορίων που είναι και ο βασικός τομέας της οικονομίας το τρίτο τρίμηνο του 2011 αυξήθηκε κατά 6,2% ετησίως από 0% το δεύτερο τρίμηνο και 4,9% το τρίτο τρίμηνο το 2010.

  • Βουλγαρία: Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας της Βουλγαρίας το εποχικά εξομαλυμένο πραγματικό ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο του 2011 αυξήθηκε με μικρότερη ένταση εξαιτίας της επιβράδυνσης της τελικής κατανάλωσης αλλά και της περαιτέρω συρρίκνωσης των επενδύσεων. Το πραγματικό ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο το 2011 ανήλθε στο 1,5% ετησίως από 1,6% το τρίτο τρίμηνο και 3,7% την αντίστοιχη περίοδο το 2010. Η οικονομική δραστηριότητα το 2011 αυξήθηκε κατά 2,1% ετησίως από 0,4% το 2010, κυρίως εξαιτίας της συνολικής ανάκαμψης των επενδύσεων και της κατανάλωσης.

  • Κύπρος: Σύμφωνα με την Προκαταρκτική Εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κύπρου, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2011 ήταν αρνητικός και εκτιμήθηκε σε -0,5% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010. Η μείωση αυτή είναι ακριβώς ίδια με την αντίστοιχη μείωση για το τρίτο τρίμηνο του 2011 και συνολικά για το 2011 ο εκτιμώμενος ρυθμός ανάπτυξης είναι 0,5%, μειωμένος σε σχέση με το 1,1% που είχε παρατηρηθεί το 2010.

  • Ρουμανία: Σύμφωνα με την Προκαταρκτική Εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας, ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2011 διαμορφώθηκε σε 1,9% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2010 (από 4,4% το τρίτο τρίμηνο του 2011) δίνοντας τελικά έναν ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης για το ΑΕΠ της τάξης του 2,5% σημαντικά βελτιωμένο σε σχέση με το -1,3% που είχε παρατηρηθεί το 2010.

  • Σερβία: Η Κεντρική Τράπεζα της Σερβίας (ΚΤΣ) αποφάσισε στις 9 Φεβρουαρίου να διατηρήσει το παρεμβατικό επιτόκιο αμετάβλητο στο 9,5% καθώς οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν υποτονικές εξαιτίας της αποδυναμωμένης συνολικής ζήτησης και των μειωμένων τιμών των τροφίμων.