ομιλος τραπεζας πειραιως

Οικονομικές Εξελίξεις της ΝΑ Ευρώπης- 1ο 15ημερο Μαϊου

Οι σπουδαιότερες οικονομικές εξελίξεις ανά χώρα το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαΐου συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Αλβανία: Η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου χειροτέρευσε το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους καθώς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (substandard, doubtful και loss loans) αυξήθηκαν στο 20,07% του συνόλου από 18,94% το προηγούμενο τρίμηνο και 14,42% το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι.

  • Βουλγαρία: Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας της Βουλγαρίας, το εποχικά εξομαλυμένα πραγματικό ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του έτους αυξήθηκε κατά 0,5% ετησίως από 0,9% το τέταρτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση προήλθε από την τελική κατανάλωση με αύξηση κατά 2,2% το πρώτο τρίμηνο από μείωση κατά 1,8% το τέταρτο τρίμηνο πέρυσι.

  • Κύπρος: Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, το εποχικά εξομαλυμένο ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του έτους συρρικνώθηκε για τρίτο συνεχόμενο τρίμηνο και συγκεκριμένα κατά 1,4% ετησίως από 0,8% το προηγούμενο τρίμηνο και αύξηση κατά 1,6% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Σε τριμηνιαία βάση, το πραγματικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε κατά 0,3% το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους από μείωση κατά 0,8% το τέταρτο τρίμηνο το 2011.

  • Ρουμανία: Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ρουμανίας, η χώρα εισήλθε σε τεχνική ύφεση καθώς παρατηρείται για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο αρνητικός ρυθμός σε τριμηνιαία βάση στο πραγματικό ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, το εποχικά εξομαλυμένο ΑΕΠ σε τριμηνιαία βάση το πρώτο τρίμηνο του έτους συρρικνώθηκε κατά 0,1% από μείωση κατά 0,2% το προηγούμενο τρίμηνο. Σε ετήσια βάση, η οικονομική δραστηριότητα επιβραδύνθηκε στο 0,8% το πρώτο τρίμηνο του 2012 από 2,2% το τέταρτο τρίμηνο το 2011.

  • Σερβία: Η Κεντρική Τράπεζα της Σερβίας (ΚΤΣ) αποφάσισε στη συνεδρίαση της στις 10 Μαΐου να διατηρήσει αμετάβλητο το παρεμβατικό επιτόκιο στο 9,5% παρόλο που ο πληθωρισμός και τον Απρίλιο αναμένεται να βρίσκεται στο ανώτατο επιτρεπτό όριο διακύμανσης του στόχου του πληθωρισμού για το έτος. Βασικός λόγος της απόφασης αυτής είναι η αναμενόμενη αύξηση του πληθωρισμού από το Μάιο, εξαιτίας της νέας αγροτικής περιόδου, των προηγούμενων αυξήσεων στο κόστος των εισαγωγών καθώς και η αναμενόμενη αύξηση των διοικητικά καθοριζόμενων τιμών το δεύτερο εξάμηνο του έτους.