ομιλος τραπεζας πειραιως

Οικονομικές Εξελίξεις της ΝΑ Ευρώπης 1ο 15νθημερο Νοεμβρίου

Οι σπουδαιότερες οικονομικές εξελίξεις ανά χώρα το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Αλβανία: : Οι πληθωριστικές πιέσεις τον Οκτώβριο περιορίστηκαν εξαιτίας της επιβράδυνσης του ετήσιου ρυθμού αύξησης των τιμών των τροφίμων. Συγκεκριμένα, ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο ανήλθε στο 2,4% από 2,6% το Σεπτέμβριο και 3,0% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, καθώς οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν κατά 3,4% ετησίως από 4,2% και 3,9% τους ίδιους μήνες.

  • Βουλγαρία: Σύμφωνα με προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας της Βουλγαρίας, το εποχικά εξομαλυμένα πραγματικό ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του έτους αυξήθηκε κατά 0,5% ετησίως ρυθμός ίδιος με το πρώτο και δεύτερο τρίμηνο και 0,9% το τέταρτο τρίμηνο το 2011. Η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση προήλθε από τις επενδύσεις με αύξηση κατά 1,0% το τρίτο τρίμηνο από μείωση κατά 2,1% το δεύτερο τρίμηνο, ενώ η συνολική κατανάλωση αυξήθηκε με μικρότερη ένταση κατά 2,9% ετησίως από 3,2% τις ίδιες περιόδους. Στον εξωτερικό τομέα, οι εξαγωγές αυξήθηκαν με μικρότερη ένταση το τρίτο τρίμηνο του έτους κατά 3,5% ετησίως από 3,9% το δεύτερο τρίμηνο, εντούτοις αντίστοιχα οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 3,0% από 8,6% τις ίδιες περιόδους.

  • Κύπρος: Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, το εποχικά εξομαλυμένο ΑΕΠ το τρίτο τρίμηνο του έτους συρρικνώθηκε για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο και συγκεκριμένα κατά 2,3% ετησίως από 2,5% το προηγούμενο τρίμηνο και -0,3% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

  • Ρουμανία: Σύμφωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Στατιστικής Υπηρεσίας της Ρουμανίας, το εποχικά εξομαλυμένο ΑΕΠ σε τριμηνιαία βάση το τρίτο τρίμηνο του έτους αυξήθηκε κατά 0,5% από μείωση κατά 0,1% το προηγούμενο τρίμηνο. Σε ετήσια βάση, η οικονομική δραστηριότητα σημείωσε αύξηση για πρώτη φορά το 2012 το τρίτο τρίμηνο στο 0,8% από συρρίκνωση κατά 1,1% το δεύτερο τρίμηνο.

  • Σερβία: Η Κεντρική Τράπεζα της Σερβίας (ΚΤΣ) αποφάσισε στη συνεδρίαση της στις 9 Νοεμβρίου να αυξήσει το παρεμβατικό επιτόκιο κατά 20μ.β. στο 10,95%. Η ΚΤΣ εκτιμά ότι ο πληθωρισμός συνεχίζει να αυξάνεται, ενώ κινείται πάνω από το ανώτερο όριο του εύρους του στόχου για το έτος. Η περιοριστική νομισματική πολιτική έχει ως στόχο να αντιμετωπίσει τις αυξημένες πληθωριστικές πιέσεις και να αποφευχθεί η διάχυση των επιπτώσεων της αύξησης των τιμών, κυρίως τροφίμων, σε άλλες τιμές.