ομιλος τραπεζας πειραιως

Οικονομικές Εξελίξεις της ΝΑ Ευρώπης- 2ο 15ημερο Ιανουαρίου

Οι σπουδαιότερες οικονομικές εξελίξεις ανά χώρα το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Αλβανία: Η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας (ΚΤΑ) αποφάσισε στις 25 Ιανουαρίου να μειώσει το παρεμβατικό επιτόκιο (1 week repo rate) κατά 25 μονάδες βάσης στο ιστορικό χαμηλό του 4,5%. Η περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής αντανακλά τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων αλλά και την πεποίθηση ότι η κυβέρνηση θα ακολουθήσει το 2012 μία συνετή δημοσιονομική πολιτική.

  • Βουλγαρία: Ο μέσος ετήσιος πληθωρισμός το 2011 ανήλθε στο 4,2% από 2,4% το 2010, καθώς οι μέσος δείκτης των τιμών των τροφίμων αυξήθηκε στο 6,9% ετησίως από μείωση κατά 0,4% τα ίδια έτη. Επιπλέον, η οικονομική ανάκαμψη το 2011 οδήγησε τα επίπεδα του πληθωρισμού υψηλότερα.

  • Κύπρος: Ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch ανακοίνωσε στις 27 Ιανουαρίου την υποβάθμιση της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης της Κυπριακής Δημοκρατίας από ΒΒΒ σε ΒΒΒ- με αρνητική προοπτική. Η αβεβαιότητα για τη δυνατότητα κάλυψης των κεφαλαιακών αναγκών των Κυπριακών τραπεζών με ίδια μέσα και άρα η πιθανή ανάγκη για κρατική στήριξή τους αναφέρθηκε από την Fitch σαν βασικός παράγοντας που οδήγησε στην υποβάθμιση.

  • Ρουμανία: Το δημοσιονομικό έλλειμμα για το 2011 ανήλθε στο 4,35% του αναμενόμενου για το έτος ΑΕΠ από 4,4% που ήταν ο στόχος της κυβέρνησης και του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου αλλά και πολύ χαμηλότερα από το 6,5% το 2010. Το δημοσιονομικό έλλειμμα περιορίστηκε κατά 29,0% ετησίως το 2011 στα RON 23,9δισ. εξαιτίας της σημαντικής αύξησης των εσόδων από τη φορολογία εισοδήματος, ενώ οι δημόσιες δαπάνες αυξήθηκαν με μικρότερη ένταση. Η επίτευξη του στόχου του ελλείμματος θέτει σημαντικές βάσεις όχι μόνο για τη δανειακή συμφωνία με το ΔΝΤ αλλά και για τη διασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας της χώρας μέσα στο έτος.

  • Σερβία: Η Κεντρική Τράπεζα της Σερβίας αποφάσισε στις 19 Ιανουαρίου να μειώσει το παρεμβατικό της επιτόκιο κατά 0,25% στο 9,5%. Η κίνηση αυτή δικαιολογείται από τις πρόσφατες εξελίξεις στο μέτωπο του πληθωρισμού αν και μεγάλο μέρος της αποκλιμάκωσης του οφείλεται στην αλλαγή της μεθοδολογίας υπολογισμού των τιμών των τροφίμων και των λαχανικών.