ομιλος τραπεζας πειραιως

Οικονομικές Εξελίξεις της ΝΑ Ευρώπης- 2ο 15ημερο Μαρτίου

Οι σπουδαιότερες οικονομικές εξελίξεις ανά χώρα το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Αλβανία: Η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας (ΚΤΑ) αποφάσισε στη συνεδρίαση της στις 28 Μαρτίου να μειώσει το παρεμβατικό της επιτόκιο κατά 25μβ στο 4,25% με σκοπό να τονώσει την εγχώρια οικονομία. Συγκεκριμένα, οι Διοικητής της ΚΤΑ εκτιμά ότι η μείωση αυτή είναι μία προσπάθεια να δημιουργηθούν καλύτερες νομισματικές συνθήκες με σκοπό να δοθεί μια νέα ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα της χώρας.

  • Βουλγαρία: Ο Υπουργός Οικονομικών αναθεώρησε προς τα κάτω τις εκτιμήσεις για την οικονομική ανάπτυξη το τρέχον έτος στο 1,4% ετησίως από 2,9% στον προϋπολογισμό του έτους, ενώ εκτιμά ότι το πραγματικά ΑΕΠ θα ανακάμψει το 2012 στο 2,5% (2014: 3,5% & 2015: 4,0%).

  • Κύπρος: Η πιστωτική επέκταση στο σύνολο του ιδιωτικού τομέα τον Φεβρουάριο ανήλθε στο 10,9% ετησίως από 12,3% τον Ιανουάριο. Ειδικά για τα νοικοκυριά ο ρυθμός αυτός έχει περιοριστεί στο 5% ετησίως τον Φεβρουάριο από 5,4% τον Ιανουάριο και 9,1% το Φεβρουάριο του 2011. Οι συνολικές καταθέσεις σημείωσαν ελαφρά αύξηση το Φεβρουάριο κατά 0,1% από μείωση 0,7% τον Ιανουάριο..

  • Ρουμανία: Η Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας (ΚΤΡ) αποφάσισε στη συνεδρίαση της 29ης Μαρτίου να μειώσει για τέταρτη συνεχόμενη φορά το παρεμβατικό της επιτόκιο κατά 25 μονάδες βάσης στο 5,25% καθώς και να διασφαλίσει τη σωστή διαχείριση της ρευστότητας στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Επιπλέον, η ΚΤΡ αναφέρει ότι σκοπεύει να διατηρήσει τα υφιστάμενα επίπεδα των ελάχιστων υποχρεωτικών διαθεσίμων σε ξένο και εγχώριο νόμισμα των πιστωτικών ιδρυμάτων.

  • Σερβία: Ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor’s επιβεβαίωσε στις 16 Μαρτίου την πιστοληπτική διαβάθμιση της Σερβίας στο BB/B (μακροπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο κυβερνητικό χρέος σε ξένο και εγχώριο νόμισμα) με Stable outlook. Σύμφωνα με την S&P, το ρίσκο της χώρας έχει αυξηθεί καθώς η ίδια εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εξωτερική χρηματοδότηση από τους εμπορικούς Ευρωπαίους εταίρους. Εντούτοις, θετική είναι η απόφαση να δοθεί στη Σερβία η υποψηφιότητα για κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γεγονός το οποίο θα βοηθήσει στην αύξηση των Άμεσων Ξένων Επενδύσεων.