ομιλος τραπεζας πειραιως

Οικονομικές Εξελίξεις της ΝΑ Ευρώπης 2ο 15νθημερο Οκτωβρίου

Οι σπουδαιότερες οικονομικές εξελίξεις ανά χώρα το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Αλβανία: Η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας (ΚΤΑ) αποφάσισε στη συνεδρίαση της Νομισματικής Πολιτικής στις 31 Οκτωβρίου να διατηρήσει αμετάβλητο το παρεμβατικό επιτόκιο στο 4,0% μετά την τελευταία μείωση κατά 25 μ.β. τον Ιούλιο. Η ΚΤΑ εκτιμά ότι οι πληθωριστικές πιέσεις είναι ισορροπημένες, με το μεσοπρόθεσμο στόχο του πληθωρισμού να επιτυγχάνεται, ενώ το τρέχον επίπεδο του επιτοκίου είναι αρκετό για να την αναγκαία νομισματική τόνωση στην εγχώρια ζήτηση.

  • Βουλγαρία: Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat για το 2011, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης της Βουλγαρίας ανήλθε στο 2,0% του ΑΕΠ. Το έλλειμμα μειώθηκε σημαντικά από το 2010 στο 3,1% και 4,3% το 2009 και είναι σημαντικά κάτω από το μέσο όρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση (4,4% το 2011).

  • Κύπρος: Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat για το 2011, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης της Κύπρου ανήλθε στο 6,3% του ΑΕΠ. Το έλλειμμα διευρύνθηκε από το 2010 στο 5,3% και 6,1% το 2009 και είναι πάνω από το μέσο όρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση (4,4% το 2011).

  • Ρουμανία: Σύμφωνα με τα τελικά στοιχεία της Eurostat για το 2011, το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης της Ρουμανίας ανήλθε στο 5,5% του ΑΕΠ. Το έλλειμμα μειώθηκε σημαντικά από το 2010 στο 6,8% και 9,0% το 2009 αλλά παραμένει πάνω από το μέσο όρο για την Ευρωπαϊκή Ένωση (4,4% το 2011).

  • Σερβία: Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας το πραγματικό ΑΕΠ συρρικνώθηκε και το τρίτο τρίμηνο του έτους κατά 2,2% ετησίως από -0,8% το δεύτερο τρίμηνο και -2,5% το πρώτο. Οι αρνητικές προοπτικές για την οικονομία το τρέχον έτος έχουν οδηγήσει την αναθεώρηση των προβλέψεων της κυβέρνησης καθώς και άλλων οργανισμών.