ομιλος τραπεζας πειραιως

Οικονομικές Εξελίξεις της ΝΑ Ευρώπης 2ο 15νθημερο Σεπτεμβρίου

Οι σπουδαιότερες οικονομικές εξελίξεις ανά χώρα το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου συνοψίζονται στα ακόλουθα:

  • Αλβανία: Η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας (ΚΤΑ) αποφάσισε στις 29 Σεπτεμβρίου να μειώσει το παρεμβατικό επιτόκιο (1 week repo rate) κατά 25 μονάδες βάσης στο 5,0%. Η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής αποσκοπεί στην αύξηση της κατανάλωσης και των επενδύσεων, ενώ αντανακλά τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων και την συνετή δημοσιονομική πολιτική. Η ΚΤΑ εκτιμά ότι η χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής θα οδηγήσει στην επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου για τον πληθωρισμό.

  • Βουλγαρία: Το πλεόνασμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών διευρύνθηκε περεταίρω την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου με ετήσια αύξηση κατά 20,5% στο 2,2% του αναμενόμενου για το έτος ΑΕΠ από έλλειμμα στο 1,1% την αντίστοιχη περίοδο το 2010. Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών παραμένει πλεονασματικό από τις αρχές του. Οι ΑΞΕ παρέμειναν σε χαμηλά επίπεδα καθώς το μετοχικό κεφάλαιο στον τραπεζικό και μη-τραπεζικό τομέα από ξένους επενδυτές έχει περιοριστεί.

  • Κύπρος: Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών για τον προϋπολογισμό του κράτους για το επόμενο έτος αλλά και για το Μεσοπρόθεσμο Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΜΔΠ) τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί από τη Βουλή υπολογίζονται στα EUR 180εκ. (1,0% του ΑΕΠ), εντούτοις όμως δεν είναι επαρκή για την υλοποίηση των δημοσιονομικών στόχων. Με βάση την τρέχουσα συγκυρία και με στόχο την μείωση του ελλείμματος το 2012 στο 2,7% του ΑΕΠ ο προϋπολογισμός για το επόμενο έτος θα περιλαμβάνει επιπρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα.

  • Ρουμανία: Η Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας (ΚΤΡ) στην πρόσφατη συνεδρίαση στις 29 Σεπτεμβρίου άφησε αμετάβλητο το παρεμβατικό επιτόκιο της νομισματικής πολιτικής στο 6,25%, και το οποίο έχει μείνει αμετάβλητο από τον Ιούνιο του 2010. Επίσης άφησε αμετάβλητες τις απαιτήσεις των αποθεμάτων αμετάβλητο, διαβεβαιώνοντας ότι θα διατηρήσει τη ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα σε επιτρεπτά επίπεδα.

  • Σερβία: Το πραγματικό ΑΕΠ τον δεύτερο τρίμηνο του έτους ανήλθε στο 2,4% ετησίως από το αναθεωρημένο 3,7% το πρώτο τρίμηνο. Τη μεγαλύτερη αύξηση στην προστιθέμενη αξία σημείωσε ο τομέας της εξόρυξης και λατομίας κατά 17,5% ετησίως. Αξίζει εντούτοις να σημειωθεί ότι μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στον τομέα του εμπορίου κατά 4,6% ετησίως το δεύτερο τρίμηνο του έτους.