ομιλος τραπεζας πειραιως

Επισκοπήσεις ΝΑ Ευρώπης Αύγουστος 2012

Αν ποτέ υπήρχε ένα επιχείρημα που υποστηρίζει την αποσύνδεση των αναδυόμενων οικονομιών από τις αναπτυγμένες χώρες, σίγουρα αυτό το επιχείρημα δεν ισχύει για τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (ΝΑΕ). Στην παρούσα τριμηνιαία έκδοση για τη ΝΑΕ αναθεωρούμε προς τα κάτω τις προβλέψεις μας για την οικονομική ανάπτυξη για όλες τις οικονομίες που καλύπτουμε. Συνοπτικά, αναμένουμε το πραγματικό ΑΕΠ για όλες τις οικονομίες (με την εξαίρεση της Κύπρου) να παραμείνει σε θετικό έδαφος, εντούτοις σε αρκετά χαμηλά επίπεδα και με σημαντικούς κινδύνους προς τα κάτω. Παρά τους διαφορετικούς βαθμούς ευαισθησίας και δια-συνδεσιμότητας, ο κύριος παράγοντας που οδηγεί την υποβάθμιση αυτή των προβλέψεών μας είναι η συνεχιζόμενη ύφεση και κρίση χρέους στην Ευρωζώνη. Η αδυναμία και αβεβαιότητα στην Ευρωζώνη έχει επηρεάσει τις οικονομίες της ΝΑΕ, όχι μόνο μέσω του εμπορικού καναλιού, αλλά μέσω και του περιορισμού της ρευστότητας και χρηματοδότησης των τραπεζών στη ΝΑΕ. Η αβεβαιότητα αυτή επιπλέον υπήρξε και ο κύριος ένοχος για τη σημαντική υποτίμηση των νομισμάτων στη ΝΑΕ.

Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενες εκδόσεις μας, σε μια προφανή αντιστροφή των ρόλων, οι χώρες της Ευρωζώνης δεν αποτελούν πλέον ως υποδείγματα σταθερότητας και ανάπτυξης για την περιοχή. Αντίθετα, εκτιμούμε ότι η ύφεση στην Ευρωζώνη κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, σε συνδυασμό με την πίεση της απομόχλευσης των Ευρωπαϊκών τραπεζών αναμένουμε να είναι οι κύριοι παράγοντες που θα επηρεάσουν δυσμενώς τις προοπτικές στην περιοχή της ΝΑΕ. Ως αποτέλεσμα, έχουμε υποβαθμίσει την ετήσια οικονομική ανάπτυξη της Αλβανίας για το 2012 στο 1,1% έναντι αρχικής πρόβλεψης μας στη δημοσίευσή του Ιανουαρίου στο 2,7%, αναθεωρήσαμε το πραγματικό ΑΕΠ της Σερβίας σε συρρίκνωση 1,5% έναντι ανάπτυξης 0,9%, της Βουλγαρίας στο 0,3% έναντι 0,7% και της Ρουμανίας στο 0,5% έναντι 1,4%. Αξίζει τονίζουμε σε αυτό το σημείο ότι η παρουσία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στη Σερβία και τη Ρουμανία θα συνεχίσει να ενεργεί ως βασικός παράγοντας ισορροπίας για την μακροοικονομική και δημοσιονομική σταθερότητα, ενώ στην περίπτωση της Κυπριακής οικονομίας, όπου υποβαθμίσαμε τις προβλέψεις μας για το 2012 σε ύφεση ύψους 2,5% έναντι -0,7% αρχικά τον Ιανουάριο, το EFSF αναμένεται να παράσχει στη χώρα την αναγκαία οικονομική βοήθεια μέχρι το τέλος του έτους.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί σε δύο χώρες. Στην Κύπρο, όπου αναθεωρήσαμε πτωτικά το ρυθμό συρρίκνωσης της οικονομίας στο 2,5% (από το 0,7%), καθώς αναμένεται η αναγκαία παροχή βοήθειας από το Μηχανισμό EFSF και οι όροι της συμφωνίας. Στη Σερβία, η οποία οδεύει προς δημοσιονομική αστάθεια, με το έλλειμμα να αναμένεται για το 2012 να διαμορφωθεί στο 7%, ενώ η οικονομία εκτιμάται ότι θα συρρικνωθεί κατά 1,5%. Παράλληλα, η Κεντρική Τράπεζα προβαίνει σε αλλεπάλληλες αυξήσεις του παρεμβατικού επιτοκίου με στόχο τη στήριξη της συναλλαγματικής ισοτιμίας του δηναρίου.