ομιλος τραπεζας πειραιως

Δελτίο Δεικτών ΝΑ Ευρώπη Φεβρουαρίου


  • Η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας (ΚΤΑ) αποφάσισε στις 29 Φεβρουαρίου να διατηρήσει αμετάβλητο το παρεμβατικό επιτόκιο στο 4,5% καθώς εκτιμά ότι το τρέχον επίπεδο θα οδηγήσει στην επίτευξη του στόχου του πληθωρισμού για το 2012, ενώ επιπλέον αναμένεται να ενεργοποιήσει την κατανάλωση και τις επενδύσεις στην εγχώρια οικονομία. Η τελευταία μείωση του επιτοκίου ήταν τον Ιανουάριο κατά 25 μονάδες βάσης.

  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις ενδιάμεσες προβλέψεις της για την οικονομία της Βουλγαρίας αναθεώρησε την εκτίμηση της για το πραγματικό ΑΕΠ προς τα κάτω στο 1,4% το τρέχον έτος από 2,3% στις Φθινοπωρινές Προβλέψεις. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η οικονομική δραστηριότητα θα παραμείνει υποτονική το πρώτο εξάμηνο του έτους, εντούτοις θα επιταχυνθεί το δεύτερο εξάμηνο σε συνδυασμό με την αναμενόμενη ανάκαμψη της Ευρωζώνης.

  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις ενδιάμεσες προβλέψεις της για την οικονομία της Κύπρου αναθεώρησε την εκτίμηση της για το πραγματικό ΑΕΠ προς τα κάτω σε συρρίκνωση κατά 0,5% ετησίως το 2012 από 0% στις Φθινοπωρινές Προβλέψεις. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η οικονομική δραστηριότητα θα παραμείνει υποτονική εξαιτίας της περιορισμένης εσωτερικής ζήτησης, των επιπλέον δημοσιονομικών μέτρων καθώς και του αρνητικού περιβάλλοντος στις διεθνής αγορές και των πιστωτικών προϊόντων.

  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις ενδιάμεσες προβλέψεις της για την οικονομία της Ρουμανίας αναθεώρησε την εκτίμηση της για το πραγματικό ΑΕΠ προς τα κάτω σε αύξηση κατά 1,6% ετησίως το 2012 από 2,1% στις Φθινοπωρινές Προβλέψεις. Η Επιτροπή εκτιμά ότι η οικονομική δραστηριότητα θα επηρεαστεί από την εγχώρια καθώς και την Ευρωπαϊκή αβεβαιότητα, τις μειωμένες επενδύσεις και την περαιτέρω δημοσιονομική προσαρμογή.

  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραχωρήσει το καθεστώς χώρας υποψήφιας προς ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) στη Σερβία, καθώς οι συνομιλίες μεταξύ του Κοσσόβου και της Σερβικής κυβέρνησης παρουσιάζουν πρόοδο.