ομιλος τραπεζας πειραιως

Δελτίο Δεικτών ΝΑ Ευρώπης Οκτωβρίου


  • Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ) η οικονομία της Αλβανίας αναμένεται το τρέχον έτος να αυξηθεί κατά 0,5% ετησίως και 1,7% το 2013, ενώ ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει σε χαμηλά επίπεδα στο 2,0% και 3,0% τα ίδια έτη. Το ΔΝΤ εκτιμά ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα θα περιοριστεί στο 3,5% του ΑΕΠ το 2012 και στο 3,8% το 2013, ενώ αντίστοιχα στον εξωτερικό τομέα το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αναμένεται να συρρικνωθεί στο 11,8% του ΑΕΠ και 11,5% τα ίδια έτη.

  • Στις προβλέψεις του το ΔΝΤ αναθεώρησε προς τα επάνω το πραγματικό ΑΕΠ της Βουλγαρίας για το τρέχον έτος στο 1,0% από 0,8% στις προβλέψεις του Απριλίου, ενώ αναμένει να αυξηθεί στο 1,5% το 2013. Επιπλέον, οι πληθωριστικές πιέσεις αναμένεται να παραμείνουν υποτονικές στο 1,9% το 2012 και 2,3% το 2013, ενώ στο δημοσιονομικό τομέα το έλλειμμα θα παραμείνει αμετάβλητο στο 1,1% του ΑΕΠ και τα δύο έτη. Αντίστοιχα, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα περιοριστεί στο 0,3% του ΑΕΠ το 2012 και στο 1,5% το επόμενο έτος.

  • Στις προβλέψεις του το ΔΝΤ αναμένει η οικονομία της Κύπρου να συρρικνωθεί κατά 2,3% ετησίως το τρέχον έτος και κατά 1,0% το 2013, ενώ ο πληθωρισμός εκτιμάται στο 3,1% και 2,2% τα ίδια έτη. Το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας θα βελτιωθεί το 2012 στο 4,8% του ΑΕΠ και θα διευρυνθεί στο 5,6% το 2013, παράλληλα όμως οι εξωτερικές ανισορροπίες θα συρρικνωθούν με το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών να ανέρχεται στο 3,5% του ΑΕΠ το 2012 και στο 2,0% το επόμενο έτος.

  • Στις προβλέψεις του το ΔΝΤ αναμένει τη Ρουμανική οικονομία να επιταχυνθεί κατά 0,9% ετησίως το τρέχον έτος και κατά 2,5% το 2013, ενώ ο πληθωρισμός εκτιμάται στο 2,9% και 3,2% τα ίδια έτη. Το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας θα βελτιωθεί το 2012 στο 2,3% του ΑΕΠ και θα περιοριστεί περαιτέρω στο 1,8% το 2013, ενώ στον εξωτερικό τομέα το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών εκτιμάται στο 3,7% του ΑΕΠ και για τις δύο χρονιές.

  • Στις προβλέψεις του το ΔΝΤ αναθεώρησε προς τα κάτω το πραγματικό ΑΕΠ της Σερβίας για το τρέχον έτος στο -0,5% από 0,5% στις προβλέψεις του Απριλίου, ενώ αναμένει να αυξηθεί στο 2,0% το 2013. Επιπλέον, οι πληθωριστικές πιέσεις αναμένεται να αυξηθούν στο 5,9% το 2012 και 7,5% το 2013, ενώ στο δημοσιονομικό τομέα το έλλειμμα θα ανέλθει στο 6,6% του ΑΕΠ και 5,9% τα ίδια έτη. Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών θα αυξηθεί στο 11,5% του ΑΕΠ το 2012 και στο 12,6% το επόμενο έτος.