ομιλος τραπεζας πειραιως

Επισκοπήσεις ΝΑ Ευρώπης Ιανουάριος 2012

Ως συνήθως στην Τριμηνιαία Επισκόπηση στις αρχές κάθε χρόνου δημοσιεύουμε τις μακροοικονομικές μας προβλέψεις για τις χώρες της περιοχής. Παρατηρώντας τις εξελίξεις το 2011 καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι οι προτεραιότητες των χωρών της περιοχής έχουν μετατοπιστεί από την χωρίς όρους ανάπτυξη σε μια πιο ισορροπημένη προσέγγιση. Αυτό είναι κατ’ αρχήν εμφανές από την βελτίωση στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών σχεδόν σε όλες τις χώρες της περιοχής και ιδιαίτερα στη Βουλγαρία όπου το έλλειμμα του 2010 μετατράπηκε σε πλεόνασμα το 2011. Η δεύτερη εμφανής βελτίωση είναι στα δημοσιονομικά ελλείμματα όπου οι περισσότερες κυβερνήσεις πέτυχαν ελλείμματα κοντά στους στόχους που είχαν τεθεί, ακόμα και με τη λήψη επιπλέον μέτρων. Βέβαια, αυτή η προσπάθεια προκάλεσε μία αύξηση του ΑΕΠ θετική μεν αλλά μικρότερη από ότι είχαμε αρχικά προβλέψει. Στις περισσότερες περιπτώσεις είχαμε υπερεκτιμήσει την αύξηση του ΑΕΠ το 2011 με την εξαίρεση της Ρουμανίας, η οποία φαίνεται να υπερβαίνει τις προσδοκίες μας. Μια άλλη χώρα με μεγάλες διαφορές από τις προβλέψεις μας είναι η Κύπρος. Η υστέρηση της Κυπριακής οικονομίας σχεδόν σε όλους τους δείκτες σε σχέση με τις προβλέψεις μας πρέπει να αποδοθεί σε σημαντικό βαθμό και στην έκρηξη στο Βασιλικό παρά την αναμφισβήτητη σημασία και των δομικών θεμάτων της Κυπριακής οικονομίας.

 

Για το 2012, παραμένουμε θετικοί για τις προοπτικές της ευρύτερης περιοχής. Παρ’ όλα αυτά πρέπει να ληφθεί πλέον υπόψη ότι οι εξελίξεις στην Ευρωζώνη δεν αποτελούν βάση για σταθερότητα και ανάπτυξη στην περιοχή. Αντίθετα, η αναμενόμενη ελαφριά ύφεση στην Ευρωζώνη σε συνδυασμό με την τραπεζική απομόχλευση σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν τους βασικούς ανασταλτικούς παράγοντες για την ανάπτυξη της νοτιοανατολικής Ευρώπης. Κατά συνέπεια οι προβλέψεις μας είναι για ανάπτυξη 2,7% ετησίως στην Αλβανία το 2012 (έναντι εκτίμησης για 2,6% το 2011), 0,7% στη Βουλγαρία (έναντι εκτίμησης για 2,5% το 2011) και ύφεση 0,7% ετησίως στην Κύπρο (έναντι θετικού ρυθμού ανάπτυξης 0,4% το 2011). Επίσης για το 2012 προβλέπουμε ανάπτυξη 1,4% ετησίως στη Ρουμανία (από 3% που αναμένουμε για το 2011) και 1% στη Σερβία (από 1,5% για το 2011).