ομιλος τραπεζας πειραιως

Οικονομικές Εξελίξεις ΝΑ Ευρώπης 1ο 15νθημερο Ιουλίου

Οι σπουδαιότερες οικονομικές εξελίξεις ανά χώρα το πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου συνοψίζονται στα ακόλουθα:

Αλβανία: Το πραγματικό ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του έτους αυξήθηκε στο 1,7% ετησίως από 1,8% το τέταρτο τρίμηνο του έτους και μείωση κατά 0,4% το πρώτο τρίμηνο πέρυσι, εξαιτίας της αύξησης του κλάδου της βιομηχανίας κατά 14,8% από 4,6% και μείωση 21,2% τις ίδιες περιόδους. Επιπλέον, η γεωργία αυξήθηκε το πρώτο τρίμηνο, ενώ η μοναδική συρρίκνωση το πρώτο τρίμηνο παρατηρείται στο τομέα των κατασκευών.

Βουλγαρία: Ο πληθωρισμός τον Ιούνιο ανήλθε στο 2,6% από 2,0% τον Μάιο και 1,6% τον Ιούνιο πέρυσι, καθώς οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν στο 5,3% ετησίως από 4,0% και 0,9% τους ίδιους μήνες.

Κύπρος: Σε συνέχεια της επιτυχημένης ανταλλαγής εγχώριων κυβερνητικών ομολόγων ονομαστικής αξίας EUR 1,0δισ. που διενέργησε η Κυπριακή κυβέρνηση, ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Fitch αναθεώρησε προς τα επάνω την πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας σε εγχώριο νόμισμα στο CCC από επιλεκτική χρεοκοπία. Επιπλέον, επιβεβαίωσε την αξιολόγηση σε ξένο νόμισμα στο B- με αρνητική προοπτική. Αντίστοιχα, ο διεθνής οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Standard & Poor’s, αναθεώρησε προς τα επάνω τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση σε CCC+/C αντίστοιχα από επιλεκτική χρεοκοπία με σταθερή προοπτική. Οι παραπάνω υποβαθμίσεις είχαν γίνει στις 28 Ιουνίου, ημερομηνία της ανακοίνωσης για πρόθεση ανταλλαγής ομολόγων από την κυβέρνηση, ενώ οι αναθεωρήσεις προς το επάνω έγιναν σε συνέχεια της ολοκλήρωσης της ανταλλαγής καθώς και της ολοκλήρωσης της εκταμίευσης της πρώτης δόσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας (EUR 1.0δισ.). Αξίζει να σημειώσουμε ότι και οι τρείς βασικοί οίκοι αξιολόγησης θεωρούν ότι η ανταλλαγή κυβερνητικών ομολόγων θεωρείται δυσμενής (distressed debt exchange).

Ρουμανία: Ο πληθωρισμός τον Ιούνιο αυξήθηκε στο 5,4% από 5,3% το Μάιο και 2,0% τον Ιούνιο πέρυσι, ενώ οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν 5,8% ετησίως από 6,4% και μείωση 0,9% τους ίδιους μήνες.

Σερβία: Το πραγματικό ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του έτους αυξήθηκε στο 2,1% ετησίως από αναθεωρημένη μείωση κατά 2,1% το τέταρτο τρίμηνο του 2012 και συρρίκνωση 2,6% το πρώτο τρίμηνο το 2012, σηματοδοτώντας την οικονομική ανάκαμψη το τρέχον έτος. Βασική αιτία της βελτίωσης είναι η ανάκαμψη των εξαγωγών, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν με μικρότερη ένταση.