ομιλος τραπεζας πειραιως

Οικονομικές Εξελίξεις της ΝΑ Ευρώπης 1ο 15νθημερο Ιανουαρίου

  • Αλβανία: Για το έτος, ο μέσος πληθωρισμός αυξήθηκε με μικρότερη ένταση στο 2,0% το 2012 από 3,5% το 2011, εξαιτίας της αντίστοιχης επιβράδυνσης το τρέχον έτος του δείκτη τιμών των τροφίμων κατά 2,4% ετησίως από 4,8% το προηγούμενο έτος.
  • Βουλγαρία: Για το 2012, ο μέσος πληθωρισμός επιβραδύνθηκε στο 2,9% από 4,2% το 2011, κυρίως εξαιτίας της επιβράδυνσης των τιμών των τροφίμων στο 3,0% ετησίως από 6,9% τα ίδια έτη. Εντούτοις, σε υψηλά επίπεδα παρέμεινε η μέση τιμή στην στέγαση, παροχή ηλεκτρισμού, νερού και φυσικού αερίου το 2012 σε σχέση με το προηγούμενο έτος εξαιτίας της αύξησης των τιμών στην ενέργεια.
  • Κύπρος: Για το 2012, ο μέσος πληθωρισμός επιβραδύνθηκε στο 2,4% ετησίως από 3,3% το 2011, εξαιτίας του περιορισμού των τιμών των τροφίμων το 2012 στο 0,8% ετησίως από 4,1% το προηγούμενο έτος.
  • Ρουμανία: Για το έτος, ο μέσος πληθωρισμός ανήλθε στο 3,3% το 2012 από 5,8% το 2011, εξαιτίας της σημαντικής επιβράδυνσης των τιμών των τροφίμων στο 2,0% ετησίως το 2012 από 6,1% το προηγούμενο έτος.
  • Σερβία: Για το έτος 2012 ο μέσος πληθωρισμός επιβραδύνθηκε στο 7,3% ετησίως από 11,2% το 2011, εντούτοις παρέμεινε σε υψηλότερο από το αναμενόμενο επίπεδο για το έτος και πάνω από το ανώτατο όριο του στόχου της Κεντρικής Τράπεζας της Σερβίας. Βασική αιτία είναι η αύξηση των τιμών των τροφίμων και ενέργειας το δεύτερο εξάμηνο του 2012. Συγκεκριμένα, οι τιμές των τροφίμων το 2012 ανήλθαν στο 6,8% ετησίως από 14,9% το 2011.