ομιλος τραπεζας πειραιως

Οικονομικές Εξελίξεις της ΝΑ Ευρώπης 1ο 15νθημερο Μαρτίου

  • Κύπρος: Οι εξελίξεις στην Κύπρο παραμένουν εξαιρετικά ρευστές, καθώς το σύνολο της κοινωνίας στην Κύπρο αντιτίθεται στο ενδεχόμενο της επιβολής έκτακτης εισφοράς στις καταθέσεις και η κυβέρνηση αναζητά εναλλακτικές λύσεις. Έχοντας πλήρη αίσθηση της σοβαρότητας των στιγμών δεν θα θέλαμε να συμβάλλουμε και εμείς με σενάρια και εικασίες, στο κλίμα της ήδη αυξημένης αβεβαιότητας. Αυτό που κατά την άποψη μας είναι καίριας σημασίας είναι η λύση που τελικά θα επιλεγεί να είναι τέτοια, ώστε να μπορέσει να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα και προοπτική του τραπεζικού κλάδου στην Κύπρο, ο οποίος συνεισφέρει άμεσα το 10% του κυπριακού ΑΕΠ, ενώ η έμμεση και πολλαπλασιαστική συνεισφορά του στην Κυπριακή οικονομία είναι σημαντικά υψηλότερη.
  • Αλβανία: Το δημοσιονομικό έλλειμμα τους δύο πρώτους μήνες του έτους ανήλθε στο 0,5% του αναμενόμενου για το έτος ΑΕΠ, ποσοστό ίδιο σε σχέση με τους ίδιους μήνες το 2012. Οι δημόσιες δαπάνες ανήλθαν στο 4,0% του ΑΕΠ την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου από 4,2% τους δύο πρώτους μήνες πέρυσι, ενώ τα έσοδα του προϋπολογισμού ανήλθαν στο 3,5% του ΑΕΠ από 3,6% τις ίδιες περιόδους.
  • Βουλγαρία: Ο πρόεδρος R. Plevneliev όρισε στις 12 Μαρτίου την υπηρεσιακή κυβέρνηση, η οποία θα έχει ισχύ για την περίοδο των επόμενων τριών μηνών. Η τρέχουσα κυβέρνηση μπορεί μόνο να ορίσει τις κατευθυντήριες γραμμές για περαιτέρω πολιτικές, καθώς δεν μπορεί να προχωρήσει σε τροποποιήσεις του Προϋπολογισμού ή αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία. Βασικοί στόχοι της κυβέρνησης είναι η οργάνωση των πρόωρων εκλογών (ενδέχεται στις 12 Μάιου), η πολιτική και οικονομική σταθερότητα.
  • Ρουμανία: Σύμφωνα με πρόσφατες κυβερνητικές δηλώσεις, η χώρα εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για μία νέα συμφωνία με το ΔΝΤ, εντούτοις τονίζει ότι η ολοκλήρωση της τρέχουσας συμφωνίας καθώς οι προϋποθέσεις που τη διέπουν είναι αρκετά απαιτητικές.
  • Σερβία: Η Κεντρική Τράπεζα της Σερβίας (ΚΤΣ) αποφάσισε στη συνεδρίαση της στις 12 Μαρτίου να διατηρήσει αμετάβλητο το παρεμβατικό επιτόκιο στο 11,75%, καθώς η ΚΤΣ εκτιμά ότι το τρέχον επίπεδο της νομισματικής πολιτικής εξασφαλίζει την επιστροφή του πληθωρισμού εντός του στόχου του ανώτατου ορίου του στόχου μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.