ομιλος τραπεζας πειραιως

Οικονομικές Εξελίξεις της ΝΑ Ευρώπης 1ο 15νθημερο Μαΐου

  • Αλβανία: Η Κεντρική Τράπεζα της Αλβανίας (ΚΤΑ) αποφάσισε στη συνεδρίαση στις 30 Απριλίου να διατηρήσει για τρίτο συνεχόμενο μήνα το παρεμβατικό επιτόκιο στα ιστορικά χαμηλά επίπεδα του 3,75%. Η ΚΤΑ εκτιμά ότι το τρέχον επίπεδο της νομισματικής πολιτικής εξυπηρετεί στην επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου του πληθωρισμού, ενώ παράλληλα βοηθά στην πιστωτική επέκταση και στην βελτίωση της εγχώριας κατανάλωσης.
  • Βουλγαρία: Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, το εποχικά εξομαλυμένο πραγματικό ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του έτους αυξήθηκε στο 0,4% ετησίως από 0,6% το τέταρτο τρίμηνο το 2012 και 0,8% το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι. Σε τριμηνιαία βάση, το ΑΕΠ αυξήθηκε οριακά κατά 0,1% το πρώτο τρίμηνο από 0% το τέταρτο τρίμηνο το 2012.
  • Κύπρος: Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, το εποχικά εξομαλυμένο πραγματικό ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του έτους συρρικνώθηκε όπως αναμέναμε στο 4,1% ετησίως από συρρίκνωση 3,4% το τέταρτο τρίμηνο το 2012 και -1,6% το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι. Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτό είναι το έβδομο συνεχόμενο τρίμηνο συρρίκνωσης της Κυπριακής οικονομίας. Σε τριμηνιαία βάση, το ΑΕΠ μειώθηκε κατά 1,3% το πρώτο τρίμηνο από μείωση κατά 1,2% το τέταρτο τρίμηνο το 2012.
  • Ρουμανία: Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις της Στατιστικής Υπηρεσίας, το εποχικά εξομαλυμένο πραγματικό ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του έτους ανέκαμψε στο 1,3% ετησίως από 0,7% το τέταρτο τρίμηνο το 2012 και 0.9% το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι. Σε τριμηνιαία βάση, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 0,5% το πρώτο τρίμηνο από 0,4% το τέταρτο τρίμηνο το 2012.
  • Σερβία: Η Κεντρική Τράπεζα της Σερβίας (ΚΤΣ) αποφάσισε στη συνεδρίαση στις 14 Μαΐου να μειώσει το παρεμβατικό επιτόκιο για πρώτη φορά μετά από έντεκα μήνες περιοριστικής νομισματικής πολιτικής. Συγκεκριμένα, το παρεμβατικό επιτόκιο μειώθηκε κατά 50 μονάδες βάσης στο 11,25% εξαιτίας της υποχώρησης των πληθωριστικών πιέσεων από προηγούμενους νομισματικούς περιορισμούς της ΚΤΣ.