ομιλος τραπεζας πειραιως

Οικονομικές Εξελίξεις ΝΑ Ευρώπης 1ο 15νθημερο Νοεμβρίου

Οι σπουδαιότερες οικονομικές εξελίξεις ανά χώρα για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου συνοψίζονται στα ακόλουθα:

Αλβανία: Ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο ανήλθε στο 1,7% ρυθμός ίδιος με τον προηγούμενο μήνα και 2,4% τον Οκτώβριο πέρυσι, ενώ οι τιμές των τροφίμων αυξήθηκαν 3,5% ετησίως από 3,9% και 3,4% τους ίδιους μήνες. Οι περισσότεροι κλάδοι σημειώνουν επιβράδυνση στις τιμές.

Βουλγαρία: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (ΕΕ) στις Φθινοπωρινές Προβλέψεις αναθεώρησε προς τα κάτω την εκτίμηση για την οικονομική ανάπτυξη το 2013 στο 0,5% ετησίως από 0,9% στις Εαρινές Προβλέψεις ενώ το 2014 το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται αυξηθεί στο 1,5%. Βασικοί άξονες της ανάπτυξης είναι η ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις.

Κύπρος: Η ΕΕ στις Φθινοπωρινές Προβλέψεις διατήρησε αμετάβλητη την εκτίμηση για το πραγματικό ΑΕΠ στο -8,7% το 2013 και -3,9% το 2014 καθώς η εγχώρια ζήτηση θα παραμείνει αποδυναμωμένη εξαιτίας της περιορισμένης πιστωτικής επέκτασης και των διαθέσιμων εισοδημάτων. Στο δημοσιονομικό τομέα, το έλλειμμα αναμένεται στο 8,3% του ΑΕΠ το 2013 εξαιτίας της εφάπαξ αποζημίωσης των οργανισμών πρόνοιας και συνταξιοδοτικών ταμείων της Λαϊκής Τράπεζας (1,8% του ΑΕΠ), ενώ για το 2014 εκτιμάται στο 8,4%.

Ρουμανία: Η ΕΕ στις Φθινοπωρινές Προβλέψεις αναθεώρησε προς τα επάνω την εκτίμηση για την οικονομική ανάπτυξη το 2013 στο 2,2% ετησίως από 1,6% στις Εαρινές Προβλέψεις εξαιτίας της αύξησης των καθαρών εξαγωγών. Για το 2014, το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί στο 2,1% ετησίως εξαιτίας της αύξησης της εγχώριας ζήτησης αλλά και των επενδύσεων λόγω της μεγαλύτερης απορρόφησης των κονδυλίων της ΕΕ.

Σερβία: Η ΕΕ στις Φθινοπωρινές Προβλέψεις διατήρησε αμετάβλητη την εκτίμηση για την οικονομική ανάπτυξη στη χώρα και συγκεκριμένα στο 1,7% ετησίως σε σύγκριση με τις Εαρινές Προβλέψεις. Βασικό άξονα της οικονομικής της ανάκαμψης το 2013, αποτελούν η ενίσχυση των εξαγωγών και η αύξηση της γεωργικής παραγωγής.